Ümraniye Satış Memurluğu'ndan satılık arazi!

Ümraniye Satış Memurluğu'ndan satılık arazi! Ümraniye Satış Memurluğu'ndan satılık arazi!

Ümraniye 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu çekmeköy'de yer alan 1 pafta 79 parseldeki  8 bin 750 metrekare yüzölçümündeki araziyi satışa çıkardıÜmraniye 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yapılacak satışın detayları şöyle:

TC. ÜMRANİYE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIşž MEMURLUĞU 2010/10 SATIşž

TAşžINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI
Tapu Kaydı  : 1-İstanbul, çekmeköy, Koçullu köyü, 1 pafta, 79 parsel, 8750 m2, Arazi
özellikleri  : 1 Pafta, 79 parsel; Fırat Sokağa cepheli, üzeri boş parsel oto, köy yerleşim alanı içerisinde kalmaktadır. Civarında 2-3 katlı dağınık hakte konut yapılaşması mevcut olup, parsel çevresinde villa inşaatları mevcuttur.
Tapu Kaydı                     : 2,-İstanbuJ, çekmeköy, Koçulu Köyü, 1/2 patla, 103 parsel, 1363 m2, Arazi
özellikleri                       : Harmanaltı Sokağa Cepheli, üzeri boş, kısmen çalılık ve ağaç bulunmakta, bitişiğinde 104 parsel üzerinde 9 kapı nolu 3 katlı bina bulunmaktadır. Geometrik olarak çokgen biçiminde, şžile asfaltına 972 m, Sırapımar Villa evlerine 2703 m, Ömerli Belde Belediyesine 1584 m, Hedere Park evlerine 124 m, Cumhuriyet Cad. 819 m, Koçulu Köy muhtarlığına 186 m, Riva deresine 878 m mesafede, civarında 2-3 katlı dağınık halde korut yapılaşması mevcuttur. Her iki taşınmaz için ulaşım imkanı mevcut olup, yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
İmar Durumu               : 103 parselin bulunduğu bölgeye ait çevre düzeni Nazım ve Uygulama İmar planı bulunmamakta olup, söz konusu bölgeye ait plan çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılmakta olduğu belirtilmektedir. 79 parsel Köy yerleşim alanı içinde bulunmakta, 1980 tasdik tarihli, 1/50000 ölçekli, İstanbul Metropoliten Nazım İmar planında yeşil alanda kaldığı, Ömerli Merkeze 1210 m, Koçullu Köyü merkeze 330 m, şile otobanına 890 m mesafededir.
Satış Saati:   79 parsel 15:00-15:10 Arası  103 parsel 15.10-15.20           arası
Muhammen Bedeli:   79 parsel  787.500,00.-TL
Muhammen Bedel         : 103 parsel  95.410,00-TL
Satış şžartları:
1-Her iki taşınmazın il satışı 12/09/2011 günü yukarıda belirtilen saatler arasında Ümraniye 2,-Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 22/09/2011 günü aynı yer ve saatler arasında İkinci artırmaya çıkartacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. (Yukarıda belirtilen hususlar her iki taşınmaz içinde geçerlidir)
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.O.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefiller mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5-şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen atıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.07/06/2011
Basın No:46635

Detaylı bilgi için tıklayın


 


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com