14 / 08 / 2022

Üsküdar 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Üsküdar 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 1151 Ada 44,74,101,102,193,195,197,198,200,201 Parseller, 802 Ada 5,6,10,11, Parseller, 804 Ada 57 Parsel ile Tescil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı NİP ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı UİP Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 17.06.2020 tarihli ve E.122187 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 1151 Ada 44,74,101,102,193,195,197,198,200,201 Parseller, 802 Ada 5,6,10,11, Parseller, 804 Ada 57 Parsel ile Tescil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararname hükümleri çerçevesinde KNİP-34808333 ve KUİP-34829661 plan işlem numaraları ile 17.06.2020 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 22.06.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planları için tıklayın