Üsküdar Kısıklı'da 6.4 milyon TL'ye 3 katlı bina! İcradan!

Üsküdar Kısıklı'da 6.4 milyon TL'ye 3 katlı bina! İcradan!

T.C. Üsküdar 3. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Kısıklı mahallesinde bulunan üç katlı evi 6 milyon 410 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 28 Kasım 2011 Pazartesi günü 14:00-14:15 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle;

T.C. ÜSKÜDAR 3. SÜÜH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU 2011/8 Satış

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tapu Kaydı : İstanbul, Üsküdar, Kısıklı Mah. Mevkinde kain ,156 pafta, 785 ada, 61 parsel sayılı 2.933,00 m2, miktarlı bahçeli üç katlı kargir ev vasıflı taşınmaz üzerin-ıdeki tüm şerh ve yükümlülükleriyle birlikte umum arasında açık artırma suretiyle satılacaktır.

Özellikleri : Bilirkişi raporunda.satışa konu Üsküdar, Kısıklı Mah. mevkinde kain,

Tapuda 785 ada, 61 parselde kayıtlı 2.933,00 m2 alanlı bahçeli üç katlı kargir ev niteliğindeki taşınmaz üzerinde: Tek, İki ve Üç ve bodrum dahil beş katlı olmak üzere çeşitli kat adedine sahip ve çeşitli alanlarda genelde birbirine bitişik bölümlerin yer aldığını krokide A-B-C-D-E-F harfleriyle gösterildiğini A BİNASI: Ana bina olup 5 Jcath, betonarme karkas ve 295,00 m2 alanlı ihtiyaç durumuna göre çeşitli bölümlere ayrılmış bu yapı 2 bodrum + zemin + 2 normal kat, iç kapılar genelde aloksal aliminyum bir kısmında ahşap, binanın kadar arası merdiven basamakları, alınlar dahil ve sahanlıklar mermer, korkuluklar demir, küpeşte ahşapdır, büyük bölümde zemin kaplaması seramik,pencere doğramaları ve saçakları ahşapdır.B BİNASI: 198,00 m2 oturma alanlı, kagir bir yapı üç katlı ana yapıya doğu tarafından bitişik, C BİNASI: 95,00 m2 alanlı, iki katlı kagir bir yapı olup ana yapıya doğu tarafından bitişik, D BİNASI: 16,00 m2 oturma alanlı, kagir bir yapı olup girişe göre yaklaşık 3.m, daha aşağı kotta bulunmakta ve tek gözlü bir garaj görevi yapmakta, üzerinin teras olarak bırakıldığı, E BİNASI: 50,00 m2 alanlı tek katlı, müştemilat mahiyetinde kagir bir yapı, F BİNASI: 12,00 m2 oturma alanlı, kagir bir yapı , bekçi binası olarak kullanılmakta olduğunun, Taşınmazın çevresi, özellikle doğu ve güney cephesi duvarla çevrili, bahçe içinde çok sayıda meyvalı ve genelde büyük bölümü çam olmak üzere meyvasız ağaçlar bulunduğu bildirilmiştir.

İmar Durumu : İstanbul, Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.05.2011 tarih 2851 sayılı yazılarında, Üsküdar, Kısıklı mah. 156 pafta, 785 ada, 61 parsel sayılı yer 04.10.2007 tasdik tarih ve 1/1000 ölçekli, Büyük ve Küçük Çamlıca Doğal ve kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında Tak: 0,15, h:6,50 mt ayrık yapılanma ile konut alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir. Satış Saati: 14:00 - 14:15 - Arası

Muhammen Bedel: 6.410.000,00- TL (Taşınmazın arsa ve yapı olarak toplam değeri.) Satış Şartları:

1- Satış 28/11/2011 pazartesi günü yukarıda belirtilen saatler arasında Üsküdar 3.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'mı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 08/12/2011 Perşembe günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkanlacaktır.Bu artırmada da riıçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40' im bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile % 18 K.D.V.alıcıya aittir. Tapu satıcı harcı, tellaliye resmi hissedarlara aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan , başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmalan gerekmektedir.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİKm.126)

B.: 65408  www.bik.gov.tr

İlanı incelemek için tıklayın!