Çukurova Balkon

Üsküdar'da 26.8 milyon TL'ye icradan satılık köşk!

Üsküdar'da 26.8 milyon TL'ye icradan satılık köşk! Üsküdar'da 26.8 milyon TL'ye icradan satılık köşk!

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi'nde yer alan  bahçeli iki ev nitelikli gayrimenkul 26 milyon 813 bin 281 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi'nde yer alan  bahçeli iki ev nitelikli gayrimenkul 26 milyon 813 bin 281 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor. 

 

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, 825 Ada, 26 Parsel, ÇENGELKÖY Mahalle, bahçeli iki ev nitelikli taşınmaz ile ilgili keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede, parsel üzerinde çengelköy halı saha spor tesislerinin bulunduğu görülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi boğaziçi imar müüdrlüğü arşivinden yapılan araştırmada parsel üzerindeki 37/3 kapı numaralı kargir yığma binanın 1957 yılından önce yapıldığı ve iskanlı olduğu varsayılmıştır. Üsküdar belediyesi imar arşivinden yapılan araştırmada 2002 yılında hazırlanan statik raporda il özel idare müdürlüğünde 16 no ile kayıtlı bina olduğu anlaşılmıştır. Bu bina boğaziçi imar arşivinde mevcut köşk olarak kayıtlıdır. Ancak keşif tarihinde yerinde yapılan incelemede köşk olarak kayıtlı binanın olmadığı ve yerinde prefabrik bir bina yapıldığı görülmüştür. Binanın zemin kat brüt inşaat alanı 95.00 m2 dir. Teras katında ise demonte edilebilecek şekilde üstü branda ile ve yanları katlamalı cam ile kapatılmış oturma alanı bulunmaktadır. Bina toplamda 190.00 m2 dir. Binada çay ocağı, ve wc bulunmakta olup lokal olarak kullanılmaktadır. Binanın dış cephesi pwc kaplıdır. Bina tarihi eser özelliği taşımamaktadır. Yapı sınıfı II-B dir ve yaklaşık 17 yıllıktır. Bina teoman cumurcu ile karakaş spor tesisleri tarafından yapılmıştır. 37/3 kapı numaralı binaya bitişik olan 37/4 kapı numaralı bina ile ilgili istanbul büyükşehir belediyesi boğaziçi imar müdürlüğü arşivinden yapılan araştırmada müştemilet olarak adlandırılan binaya ait 21.11.1963 tasdik tarihli tadilat projesine göre , yapının brüt inşaat alanı yaklaşık 80.00 m2 dir. Projesine göre yapı tek katlıdır ve teras katında demonte edilebilecek şekilde üstü branda ile ve yanları katlamalı cam kapatılmış oturma alanı mevcuttur. Binaya ait yapı ruhsatı 25.11.1963 tarih ve 5051 sayı ile ve yapı muayene raporu 22.02.1964 tarih ve 521 sayı ile verilmiştir. Dolayısıyla yapı iskanlıdır. Binanın zemin katı yaklaşık 53 yıllık olup yapı sınıfı III-A dır. Projesine göre bina içinde yatak odası hizmetli odası, mutfak, banyo ve wc bulunmaktadır.37/1 kapı numarası ile numaralandırılmış yapı ise müştemilat olarak belirtilmiş tek katlı yığma binadır. Binanın oturum alanı yaklaşık brüt 90.00 m2 dir. Bina 50 yaşından büyüktür ve yapı sınıfı III-A dır. 37/2 kapı numaralı bina ise prefabrik olarak yapılmıştır ve oturum alanı yaklaşık brüt 70.00 m2 dir. Boğaziçi imar arşiv dosyasında 29.10.1997 tarih ve 6267 sayılı gecekondu tespit tutanağına göre spor tesisi tarafından kullanılan ve kafeterya olarak yapılan çelik konstrüksiyon yapı tespit edilmiştir. Bu binanın arka tarafında ayrıca bay ve bayan wc ler bulunmaktadır. Bina yaklaşık 17 yaşında olup yapı sınıfı II-B dir. Parsel içinde çevresi tel örgü ile çevrili olan halı saha alanı 1.201,88 m2 dir. Boğaziçi imar arşiv dosyasında 19.03.1990 tarih ve 5401 sayılı yapı tatil tutanağı ile bu alandaki yaklaşık 20 adet ağacın kesilip ağaçların tasfiye edildiği tespit edilmiştir. Spor sahası Teoman Cumurcu ile karakaş spor tesisleri tarafından yapılmıtır. Halı saha yaklaşık 17 yıllıktır. Söz konusu parselin cadde ile cephesi yaklaşık 4.30 m. olup yaklaşık 50.00 m2 lik tek araç geçebilecek genişikte dar bir yol geçilerek tesisin açık otopark alanına ulaşılmaktadır. Girişte uzaktan kumandalı kol ie araç geçişi sağlanmakta ve güvenlik kulübesi bulunmaktadır. Otopark alanı kilit taşı kaplıdır. Parsel üzerindeki hisselerin 1040/10368 hissesi intifa hakkı sahibine ait olup, taşınmazın intifa hakkı ile satılmasına karar verilmiştir.


Kıymeti : 26.813.281,00 TL
1. Satış Günü : 13/12/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 15/01/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : İstanbul anadolu adalet sarayı mezat salonu 

 

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/10/2017