Üsküdar'daki dönüşüme ilk başvuru Burhaniye'den geldi!

Üsküdar'daki dönüşüme ilk başvuru Burhaniye'den geldi!

Üsküdar'da kentsel dönüşüm yapılmasına ilişkin Nazım İmar Planı tadilatı teklifinin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından ilk kentsel dönüşüm müracaatı Burhaniye Mahallesi'nden geldi.


Bakanlar Kurulu'nun 2013'te 'Boğaz Geri Görünüm Bölgesi'nde riskli yapı alam ilan ettiği Burhaniye Mahallesi 742 Ada 2 Parseldeki 3/2 çoğunluk adına ilk başvuru projeyi yürüten Kariyer Akademisi ve Hergün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Odabaş tarafından yapıldı. 


Boğaz Geri Görünüm Bölgesi'ndeki ilk ve tek 'Kentsel Dönüşüm Projesi' olan 'Kariyer Yapı Çamlıca Konakları'nın imar planını onaylatmak üzere Dr. Adnan Odabaş, Üsküdar Belediye Başkam Hilmi Türkmen'le görüşerek resmi müracaatta bulundu. Projenin onaylanması halinde 0.15 taban oturumu 4 kat +2 bodnını imarı verilmiş olacak. Başkan Hilmi Türkmen'i makamında ziyaret eden Dr. 

Adnan Odabaş ile Mimar Mehmet Çito, 'Kariyer Yapı Çamlıca Konakları' projeleri hakkında sunum yaptılar. 


Üsküdar'da dönüşümün zamanı Üsküdar'da kentsel dönüşümün vakti geldiğine vurgu yapan Başkan Hilmi Türkmen, "Yerinde dönüşüm mantığıyla bizler de dönüşümü başlatmış bulunuyoruz. Üsküdar Boğaz bölgesinde 3 plan bölgesi var; ön görünüm, geri görünüm ve etkilenme bölgesi. İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde geri görünüm ile ilgili bir karar çıkardık" diye konuştu. 


Başkan Türkmen karamı çıkmasında katkılarından dolayı ÎBB Başkam Kadir Topbaş'a teşekkürlerini iletirken, "Bu emsal karar gereği, geri görünüm bölgesinde 4 kat + 2 bodnını olmak üzere toplamda 6 kata yaknı pro jeleri başlatmış olacağız. Şu anda taban oturumu 0.15 ama çıkmalar ve bodrumun emsal harici tutulduğunda gayet güzel bir imar hakları ortaya çıkıyor. Üsküdar'da Boğaz geri görünüm bölgesinde önemli bir pro je" dedi. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından parselin 'Riskli Yapı Alanı' ilan edildiğine vurgu yapan Başkan Hilmi Türkmen, "Biz zaten hem geri görünümde, hem de Yavuztürk bölgemizde dönüşümü başlattık. İnşallah Kentsel Dönüşüm Ofislerimizle birlikte vatandaşlarımıza gönüllü danışmanlık yapacağız. Bu projeyle Üsküdar'da kentsel dönüşüm alanında ilk kazma vurulacak" diye konuştu.

 

Dr. Adnan Odabaş ise Boğaz seri görünümde ilk onaylanan projenin kendilerinin olduğunu belirterek, "Burhaniye Mahallesi 742 Ada 2 Parsel'de yürüttüğümüz 'Kentsel Dönüşüm Projesi' 2013 yılında Bakanlar Kumlu tarafından "Riskli Yapı Alanı" ilan edilmiş, Boğaz Geri Görünüm Bölgesi'ndeki ilk proje olma özelliğini taşımaktadır. Üzerinde 148 bağımsız bölümün bulunduğu toplanı 18 bin metre kare arazı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü bize 0.25 taban oturumu 6 kat ön imar izni vemıişti. Arsa üzerindeki ortaklanınız ile resmi sözleşmeler yaptık ve 3/2 çoğunluğu sağlayarak 'Kentsel Dönüşüm Müracaatı'nda bulunmuştuk" diye konuştu. Plan onayı beklerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne Kentsel Dönüşümün iptali için açtığı davanın sonuçlandığım söyleyen Adnan Odabaş, "Bu karada birlikte Boğaz bölgesinde kentsel dönüşüm muhafiyeti ortadan kalktı. Bizim gibi 10 binlerce kaçak inşaat, hisseli tapu, kat mülkiyeti olmayan ve deprem riski taşıyan ev sahibi Boğaz'da kentsel dönüşüm yapamadı" dedi. Odabaş desteklerinden dolayı Başkan Hilmi Türkmen'e teşekkür ederek, "Arazimiz üzerinde bir kısmı hissedarlarımız evlerini boşaltırken bir kısmının da evlerini yıktık. Şu an bir çok komşumuz Çevre Bakanlığı'ndan kira yardımı almaktadır. Yeni bir yasal düzenleme yapılması için TBMM'ye başvuru yapıldı ancak bu başvuın sonuçlanmadı. 


Bölge halkının mağduriyetini ortadan kaldırmak için Üsküdar Belediye Başkanımız Hılıııı Türkmen büyük gayret saıfederek Üsküdar Belediye Meclisi'ııden ve somasında İBB Meclisi'ııden 'Mevzi İmar Planı' değişikliğini onaylatmayı başardı" diye konuştu. 


Başkan Türkmen'in onaylattığı bu karar tüm bölgeye örnek olacağım belirten Adnan Odabaş, "Biz de Burhaniye de yürüttüğümüz bu dönüşüm projesini Üsküdar Belediyesi'ııe imar durumu almak üzere başvurduk. Projemizin Üsküdar ve İBB Meclisi'nde onaylanmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ııüıı de onayını alarak ruhsat başvurusunda bulunacağız. En büyük arzımı komşularımızın evlerinin anahtarlarım törenle teslim etmektir" dedi. 


İstanbul Gazetesi