Utopya Turizm İnşaat 2017 geçici vergi beyannamesini yayınladı!

Utopya Turizm İnşaat 2017 geçici vergi beyannamesini yayınladı! Utopya Turizm İnşaat 2017 geçici vergi beyannamesini yayınladı!

Ütopya Turizm İnşaat tarafından dün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Utopya Turizm İnşaat 2017 yılı geçici vergi beyannamesini yayınladı.
Ütopya Turizm İnşaat tarafından dün  Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Utopya Turizm İnşaat 2017 yılı geçici vergi beyanname bildirisini açıkladı. 

Ütopya Turizm İnşaat; 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesini KAP'a bildirdi. 

KAP Açıklaması:
Vergi Dairesine sunulan 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi  ektedir.  Ekte sunulan Geçici Vergi Beyannamesi, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Dosya için tıklayın