Çukurova Balkon

Utopya Turizm İnşaat 6 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Utopya Turizm İnşaat 6 aylık faaliyet raporunu yayınladı! Utopya Turizm İnşaat 6 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı...


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nda (KAP) 1 Ocak 2018-30 Haziran 2018 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Utopya Turizm İnşaat'ın sorumluluk beyanı:
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı  "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"  hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları  Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye  Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış, 01.01.2018 -  30.06.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve  faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,  

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz  bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı  tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir  eksiklik içermediğini,  
 
c) Anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal  tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve  zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet  raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in konsolide finansal  durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle  birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 

Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal tablo için tıklayın