14 / 08 / 2022

Utopya Turizm İnşaat'ın faaliyet raporu yayınlandı!

Utopya Turizm İnşaat'ın faaliyet raporu yayınlandı!

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş., faaliyet raporu, sorumluluk beyanı ve finansal rapor yayınlandı. Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş., Utopya A.Ş. 2020-3.Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında açıklama yaptı.

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş. tarafından 2020 yılı 3. dönem faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanı yayınlandı.

Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik A.Ş.'nin KAP açıklamadı:
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış, 01.01.2020 - 30.09.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
 b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
 c) Anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.