Utopya Turizm İnşaat 2017 faaliyet raporu!

Utopya Turizm İnşaat 2017 faaliyet raporu! Utopya Turizm İnşaat 2017 faaliyet raporu!

Utopya Turizm İnşaat'ın 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal tablosu yayınlandı.Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş., Kamuyu aydınlatma Platformu'nda (KAP) sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal tablo hakkında açıklama yaptı.


Utopya Turizm İnşaat'ın sorumluluk beyanı;
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış, 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 
 
 b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
 
 c) Anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.


Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal tablo için tıklayın