01 / 02 / 2023

Uymer İnşaat Mühendislik Gayrimenkul Hayvancılık Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Uymer İnşaat Mühendislik Gayrimenkul Hayvancılık Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Arnavutköy'de 750 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Şencer ve Onur Şencer ortaklığında kuruldu.Uymer İnşaat Mühendislik Gayrimenkul Hayvancılık Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Arnavutköy'de 750 bin TL sermaye bedeli ile Mehmet Şencer ve Onur Şencer ortaklığında kuruldu.

Uymer İnşaat Mühendislik Gayrimenkul Hayvancılık Sanayi İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-Her türlü inşaat malzemelerini imalatı tuğla kiremit kum çimento mıcır inşaat demiri ve benzeri her türlü inşaat malzemeleri imalatı ve satışı ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerin ithalat ve ihracatını yapmak 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) 4-Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 5-İnşaat müteahhitlik hizmetleri yapmak. 6-Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç. 7-Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri, doğalgaz ve buhar dağıtım projeleri ve diğerleri ile inşaat projelerinin yönetimi dahil) 8-Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.) 9-Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler 10-Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulü ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.) Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri. 11-Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek ve manda yetiştiriciliği) 12-Kümes hayvanlarından yumurta üretilmes 13-Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) (kedi, köpek, kuşlar, hamsterler vb.) 14-Yarı evcilleştirilmiş veya diğer canlı hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (diğer kuşlar (kümes hayvanları hariç), böcekler, tavşanlar ve diğer kürk hayvanları, salyangoz, solucan çiftlikleri, sürüngen çiftlikleri, hayvan embriyosu vb.) 15-Hayvan üretimini destekleyici olarak sürülerin güdülmesi, başkalarına ait hayvanların beslenmesi, kümeslerin temizlenmesi, kırkma, sağma, barınak sağlama, nalbantlık vb. faaliyetler 16-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ürünü almak ve satmak 17-İştigal konusu ile ilgili olarak imalathane, atölye ve depolar kurup işletmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek. 18-Faaliyet konusu ile ilgili ithalat ihracat mümessillik acentalık yapmak ihalelere girmek. 19-Konusu ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli istikrar akdetmek. 20--Şirketin konusu ile ilgili olarak ihtira hak ve beratlerin lisans ve imtiyazların telif ve işletme haklarının alameti farika ve ticaret ünvanlarının markalarının sinai resim modellerin kiralanması ve kiraya verilmesi işleri ile ilgili iştigal etmek. 21-Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri iktisap edebilir, devir ve ferag edebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak tesis edebilir, şirketin alacak ve borçlarına teminen her cins şekil ve ferag edilmesi temlik edilmesi menkul ve gayrimenkuller hacizleri rehinli ve mülkiyeti muhafazalı alım ve satımı yapılması bunların devir ve temlik edilmesi gibi işlemler yapılabilir. 22-Şirket faaliyet konularının gerçekleşmesi maksadıyla konusu ile ilgili her türlü kara taşıtlarını satın alabilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir. 23-Faaliyet konusu ile ilgili olarak yabancı sermaye ile ilgili her seviyede işbirliğine girişmek bunların Türkiye dahilinde mümessilliğini yapmak, ortaklıklar kurarak veya patent vb. hakları satın alarak veya kiralayarak Türkiye de çalışmalarla elde ettiği her türlü haklarını kiralamak veya satmak. 24-Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak Ticari, mali ve hukuki tasarruflarda bulunmak, bankalarla kredi anlaşmaları yapmak kamu ve özel sektör tarafından açık artırma ve eksilmelere girmek.
Geri Dön