Vakıf GYO 2018'in ilk 6 ayına ait faaliyet raporunu yayınladı!

Vakıf GYO 2018'in ilk 6 ayına ait faaliyet raporunu yayınladı!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı.Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Nurol GYO'nun sorumluluk beyanı:
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:  08.08.2018
KARAR SAYISI: 2018/45
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN 9. MADDESİ GEREĞİ
BEYANIMIZDIR

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış II-14.1 Nolu Tebliği çerçevesinde hazırlanan 30.06.2018 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-14.1 Nolu Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 

Saygılarımızla,
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal tablo için tıklayın