27 / 06 / 2022

Vakıf GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Vakıf GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Vakıf GYO 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verildi. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

Vakıf GYO Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde; Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda net dönem zararı oluştuğundan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verildi. 

Vakıf GYO'nun KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde; Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda net dönem zararı oluştuğundan, 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Dosya için tıklayın