Vakıf GYO 2020 yılı faaliyet raporu!

Vakıf GYO 2020 yılı faaliyet raporu!

Vakıf GYO, 2020 yılı dönemine ait finansal raporunu, sorumluluk beyanını ve faaliyet raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) finansal raporu, sorumluluk beyanı ve faaliyet raporu hakkında açıklama yaptı.

Vakıf GYO, 2020 yılı dönemine ait finansal raporunu, sorumluluk beyanını ve faaliyet raporunu yayınladı. 

Vakıf GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 12.02.2021 
KARAR SAYISI: 2021/11

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN 9. MADDESİ GEREĞİ
BEYANIMIZDIR

a)Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış II-14.1 Nolu Tebliği çerçevesinde hazırlanan 31.12.2020 tarihinde sona eren faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu ve II-17.1 Nolu Tebliği çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Uyum Raporu ile Bilgi Formunun  tarafımızca incelendiğini,

b)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-14.1 Nolu Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 

Saygılarımızla,
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet raporu için tıklayın

Finansal rapor için tıklayın