28 / 05 / 2022

Vakıf GYO hisseleri ile ilgili özel bir sebebinin bulunmadığını belirtti!

Vakıf GYO hisseleri ile ilgili özel bir sebebinin bulunmadığını belirtti!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Vakıf GYO hisselerin hareketliliği ile ilgili özel bir sebebinin bulunmadığını belirterek konu ile ilgili açıklama yaptı...Vakıf GYO tarafından yapılan açıklama şöyle;


Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 17. maddesine istinaden; Şi rketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.