Vakıflar'dan Edirne'de kiralık dükkan, büro, depo, arsa!

Vakıflar'dan Edirne'de kiralık dükkan, büro, depo, arsa!

Vakıflar Genel Müdürlüğü; Edirne'de yer alan 1. Vakıf işhanında bulunan dükkan, büro, çay ocağı, arsa bahçe, garaj depolarını kiraya çıkarıyor. İhaleleri 9 Nisan'da yapılacak


Vakıflar Genel Müdürlüğü; Edirne'de yer alan 1. Vakıf işhanında bulunan dükkan, büro, çay ocağı, arsa bahçe, garaj depolarını kiraya çıkarıyor. İhaleleri 9 Nisan'da yapılacak. 


Yukarıda her türlü vasfı yazılı taşınmazlar 2013 yılı hizalarında gösterilen aylık muhammen bedeller üzerinden  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre  sözleşme tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK' ca yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 12 aylık  ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır


İhale açık arttırma suretiyle 09/04/2013 tarihinde saat : 14:00’de Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünde yapılacak, kiraya verilecek  taşınmazlarla ilgili   şartname mesai gün ve saatlerinde idare  binasında görülebilir. İdaremize borçları bulunan talipliler kesinlikle ihaleye alınmayacaktır. Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi 09/04/2013 son müracaat saati ise  11:00 dir. Müracaat tarihinden ve saatinden sonra yapılan müracaatlar  kabul edilmeyecektir.


İhale ilanı için tıklayın