Vakıflar'dan Şişli'de kat karşılığı ihalesi

Vakıflar'dan Şişli'de kat karşılığı ihalesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü, Şişli ilçesinde kat karşılığı inşaat yaptırmak üzere ihale açtı.

Şişli ilçesi Bozkurt Mahallesi, Değirmen Sokak 42 parsel üzerinde mevcut 1/50 ölçekli mimari avan projeye göre yaptırılacak inşaattan, az zemin katta 2 nolu, 2. normal katta 4 nolu, 3. normal katta 5 nolu daire olmak üzere toplam 3 adet daire ile 25 bin YTL nakit para idareye verilecek.


Ayrıca paylaşım dışında kalan yer ve alanların tapuya müşterek olarak tescil edilmesi, tapudaki takyidatların yüklenici tarafından kaldırılması, imar durumunda iyileşme olması durumunda ihale oranında vakfa yansıtılması kamuya terk edilecek alanın olması halinde bedelsiz terk edilmesi kaydıyla kat karşılığı inşaat yaptırılacak.


Muhammen bedeli 486 bin 704 YTL olarak belirlenen ihalede katılımcılardan 14 bin 601 YTL tutarında geçici teminat bedeli alınacak.


İhale, 22 Kasım 2007 tarihinde saat 14.00'de kapalı teklif usulü ile İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.


İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi mesai saatleri içinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü İnşaat ve Abide Şube Müdürlüğü Yapı İşleri Bürosundan görebilecekler. Söz konusu ihalede son müracaat tarihi 16 Kasım 2007 saat 16.00 olarak belirlendi.