Vanden Polimer Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Vanden Polimer Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Vanden Polimer Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Vanden Polimer Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile kuruldu.Vanden Polimer Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi bugün Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile kuruldu.

Vanden Polimer Geri Dönüşüm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır; 1)Yeniden değerlendirilme imkanı olan her türlü atığın toplanarak, çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilmesi ve ikincil hammaddeye dönüştürülmesini yapmak ve yaptırmak. 2)Her türlü atık mal ve malzemeler ile geri dönüşümü tamamlanan mal ve malzemelerin alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak ve yaptırmak. 3)Her türlü atık ve geri dönüşüm ile ilgili tesisleri, depoları, fabrikaları kurmak, işletmek ve kiraya vermek. 4)Atık yönetimi ve geri dönüşüm konusu ile ilgili her türlü plan, proje ve danışmanlık islerini yapmak. 5)Her türlü işlenmemiş ve geri dönüştürülmüş plastik, geri dönüşüm teçhizatının satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için; A-Her türlü cihaz, metal eşya ve endüstriyel uygulamalar için her türlü çeşitte ve biçimdeki araçların üretimi; B-Bu üretimlere ilişkin hammadde, yarı hammadde, yarı işlenmiş ürünler ve işlenmiş ürünlerin satın alımını veya aksi takdirde edinilmesi veya tedarik edilmesini, satılmasını veya aksi takdirde devredilmesini, ihracatını ve ithalatını gerçekleştirmek ve bu malzeme ile mallara ilişkin her türlü ticari faaliyet içerisinde bulunmak; Şirketin faaliyetleri için faydalı olan veya ilişkili olan Patent hakları ve patentler, lisanslar ve ruhsatlar, telif hakları, ticari markalar ve ticari unvanların edinilmesi, kullanılması, satılması, devredilmesi veya başkalarına tahsis edilmesi; Şirket bünyesindeki islerle ilgili olarak; ilgili iç ve uluslararası hukuk mevzuatını içerecek şekilde enerji verimliliği hizmetleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak ve bu kapsamda bunları iktisap etmek ve tedarik etmek, üretmek, ihraç veya ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, tesis etmek ve üstlenmek veya başkalarının gerçekleştirmesini sağlamak; C-Otellerin, motellerin, tatil köylerinin, kamp alanlarının, pansiyonların ve diğer her türlü konaklama tesislerinin iktisap edilmesi, inşa edilmesi veya inşa ettirilmesi, satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi, işletilmesi, satılması veya devredilmesi; devre mülklere ilişkin gerekli yasal hakların kurulması ve satılması; ve her türlü turistik yatırımların gerçekleştirilmesi, Kentsel ve kırsal alanların turistik tesisler ve yatırımları için satın alınması ve kiralanması, Şirkete tahsis edilmiş kentsel ve kırsal alanlarda her türlü yatırımların alınmasını sağlamak; restaurant, kafetarya, fırın, gece klübü, disko, oyun alanları, tiyatro, sinema, video klüpleri, spa, sahil, sauna ve spor alanları gibi turistik tesisler ve yatırımlardaki eğlence, dinlenme ve sportif tesislerin açılması, işletilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi; D-Her türlü sözleşmelerin ifa edilmesi ve her türlü taahhütlerin sunulması, bunların yerine getirilmesi ve tamamlanması; E-Her türlü taşınmaz malların ve haklarının iktisap edilmesi veya eden çıkarılması; Şirketin faaliyetleri için gerekli olması durumunda, bunların satın alınması, insa edilmesi veya ettirilmesi, kiralanması; gerekli olması durumunda bunların satılması veya kiraya verilmesi; olağan ticari faaliyetlerin finansal tabloların hazırlanmasında tam bir uyum içinde çalışılan ortaklıklar ile birlikte gerçekleştirilmesi için bunların ipotek ettirilmesi veya rehin verilmesi; F-Kısa vadeli veya uzun vadeli kredilerin alınması, herhangi bir ticari senedin sunulması, kabul edilmesi veya ciro edilmesi, aracılık faaliyeti teşkil etmediği sürece her türlü teminatın sunulması, ve bunlara ilişkin ödemelerin teminat altına alınması için Şirketin taşınır ve taşınmaz mallarının ipotek ettirilmesi veya rehin verilmesi; G-Her türlü ticari vasıtanın alınması, kiralanması veya işletilmesi; H-Şirketin ticari faaliyetleri ile ilgili olarak gerçek ve tüzel kişiler ile birlikte yeni şirketlerin kurulması; hisse senetlerinin iktisap edilmesi veya mevcut şirketlerin devrinin onaylanması; I-Her türlü ticari faaliyette bulunmak; Şirketin faaliyetleri ile ilgili veya gerekli olan her türlü malların ithal ve ihraç edilmesi ve her türlü prosedürün tamamlanması; J-Yukarıda sıralanan hususlar ile ilgili olarak Şirkete kanunen verilmiş her türlü hakların ve yetkilerin kullanılması ve her türlü prosedürün tamamlanması.

Adres: Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. Süleyman Seba Komp. No:10 C BEŞİKTAŞ