13 / 08 / 2022

Vektör Yol Yapı Taahhüt Trafik İşaretleri Ve Zemin Kaplama Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Vektör Yol Yapı Taahhüt Trafik İşaretleri Ve Zemin Kaplama Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ercan Tafralı tarafından kuruldu.Vektör Yol Yapı Taahhüt Trafik İşaretleri Ve Zemin Kaplama Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Ercan Tafralı tarafından kuruldu.

Vektör Yol Yapı Taahhüt Trafik İşaretleri Ve Zemin Kaplama Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1)- Karayolu trafiğiyle ilgili her türlü boya, levha buton, sinyalizasyon, trafik levha ve demir, beton direk işlerinin imalatı, ihracatı, ithalatı, yurt içerisinde alım ve satımı ve yerinde uygulanmasını yapılması, montaj ve demontaj işlerini üçüncü firmalara ihale edilmesi yada kendisinin yapması. 2)- Trafik işleri ile ilgili her türlü makine, teçhizat ve malzemelerin imalatı ithalatı ve ihracatı, makine alım satım işleri bu makinelerle ilgili mümessillik, bayilik, acentelik, komisyonculuk, distribütörlük almak veya vermek. 3)- Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı her türlü ihalelere tek başına veya ortak girişim yaparak iştirak etmek ve bunları ilgili taahhüt işlerinde bulunmak. 4)- İmar ve İnşaat konularında teknik hizmetler, fizibilite ve danışmanlık hizmetleri vermek. 5)- İnşaat ve yan sanayiinin emtia ve malzemelerinin, izolasyon maddelerinin ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. 6)- Trafik malzemelerinin üretimi konusunda her türlü kimyevi maddelerin imalat ithalat ihracat ve ticaretini yapmak. 7)- Trafik sinyalizasyonları ile ilgili her türlü elektrik malzeme sistem donanım ve aksamlarının imalatı ithalatı ve ihracatı ve ticaretini yapmak. 8)- İştigal konusu ile ilgili ham ve yarı mamullerin ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak. 9)- İştigal konusu ile ilgili demir, çelik, alimünyum, bakır, krom ve bunlardan oluşan, mamullerin imalat ithalat ihracat ve ticaretini yapmak. 10)- Şirket, amaç ve konusuna giren yol çizgi makinesinin imalatını yapabilir. Soğuk boya ve çift komponent soğuk plastik boyayı sprey olarak atabilen yol çizgi makinesinin imalatını yapabilir. Termoplastik boya yol çizgi makinesinin imalatını yapabilir, satabilir, ithalat ve ihracatını yapabilir. Boya ısıtma üniteli yol çizgi makinesinin imalatını, satımını, alımını yapabilir. İhalelere girebilir. 11)- Her türlü toz,yaş,sprey boyalar, sentetik ve selülozik tinerler, kaplamalar, her türlü epoksi, poliüretan, akrilik, silikon ve benzeri bazlı kaplama kimyasalları ve dolgu maddeleri,macunlar, cam elyaflar,hızlandırıcılar,karalistler,korozyon önleyici ve temizleyici boyalar, organik ve inorganik pigmentler, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boyalar, silikonlu ve silikonsuz boyalar, solvent ve su bazlı boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları ile mürekkep, doymamış polyester reöineler ve benzeri her türlü kimyevi maddelerin üretimini yapmak, fason üretimini yaptırmak ve pazarlamak, ihracat, ithalat ve dahili ticaretini yapmak. 12 ) Sıcak asfalt kaplamaları ve uygulaması, Hertürlü zemin kaplama işlemlerinin yapılması. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar: 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2. Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. 3. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesihname, belge, alameti farika gibi sınai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarruf işlemlerde bulunmak. Ayrıca, yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. 5. Şirket gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, aval ve kefalet kredileri temin edebilir. Şirketin kuracağı tesisleri için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. 6. Şirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satışı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.