15 / 08 / 2022

Vera Petrol Ve Enerji Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!


Vera Petrol Ve Enerji Yatırım Anonim Şirketi Bağcılar'da Yusuf Uçar ve Akif İshakoğlu ortaklığında kuruldu.Vera Petrol Ve Enerji Yatırım Anonim Şirketi Bağcılar'da Yusuf Uçar ve Akif İshakoğlu ortaklığında kuruldu.

Vera Petrol Ve Enerji Yatırım Anonim Şirketi konusu:
A) İNŞAAT 1) Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içerisinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, 2) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek 3) Prefabrike inşaat v e meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan kartonpiyer, fayans kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak, 4) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. Durum (halihazır) , kadastro, yer altı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj , yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı, 5) Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. Her türlü demir-çelik ürünleri; saç, çinko, pirinç, bakır sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platine, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı satımı imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü boru dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak, 6) Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik selülozik akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner, macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerinin imali, ithali, ihracı. Taş kırma işlemleri ve taştan kum imal edilmesi. Bunlarla ilgili makine ve teçhizatın kurulması, satın alınması. Hazır beton ve elemanlarının imalatı, satışı, hazır beton taşıma, kurulan hazır beton santrallerini kiraya vermek ve kiralamak. Her türlü beton boru künk konik bordur taşı baca halkası ve briket imalatı bunların üretiminde kullanılan yarı mamul, mamul maddelerinin alımı satımı ithalatı ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. 7) Her türlü taş, kum, kireç, toprak, kil, mıcır ocakları açmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek. İnşaat malzemelerinin ve özellikle tuğla, kiremit, asmolen, ateş tuğlası, fırınlanmış kum, çimento alımı, satımı, imalatı, ithalatını ve ihracatını yapmak. Seramik ve porselen toprağının hammaddesini üretmek için ocaklar açmak ve tesisler kurarak bunları işletmek. Seramikten mamul her türlü küvetler, hidromasajlı küvetler, banyo kabinleri, duş kabinleri, pisuvarlar, klozetler, hela taşları, lavabolar, eviyeler, bunlar için bölmeler ve yapı elemanları gibi bahsi geçen mamullerin imalatında kullanılacak her türlü hammaddenin üretimi, 8) Şirket komple tesisler kurabilir, bu tesisleri ve makineleri ithal edebilir, ihraç edebilir, satın alınır ve kiralayabilir. Kiraya verebilir ve satabilir. Şirket konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz malları nakil vasıtaları satın alabilir. Kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde ipotek sözleşme yapabilir. Başkasına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerine şirket lehine ipotek ve rehin yaptırabilir, temlik edebilir. Şirket mallarının ve mamullerinin teşhiri için teşhir ve satış yerleri açabilir, uluslar fuara kayılabilir. Şirket konusu ile ilgili her türlü ithali, ihracı, toptan ve perakende dahili ticaret ve pazarlamasını yapmak, bayilik, acentelik, mümessillik ihracatını k, almak, vermek bu işlerle ilgili atölyeler, fabrikalar, kurmak, mağazalar açmak, 9) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.