28 / 05 / 2022

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2017!

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2017!

2017 yılı veraset ve intikal vergisi 1. taksiti 1-31 Mayıs tarihleri arasında ödeniyor. Vergi için öncelikle beyannamenin verilmiş olması gerekiyor. İşte veraset ve intikal vergisi beyannamesi zamanı ve yeri..2017 yılı veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri 1 Mayıs itibariyle başlıyor. Veraset vergisi, mükellef tarafından 3 sene boyunca ödeniyor. Senede 2 eşit taksit halinde ödenebilen vergi toplamda 6 taksitte ödenmiş oluyor. İkinci taksitler Kasım ayı içerisinde ödeniyor.


Vergi ödemelerinden önce mükellefin beyanname vermesi gerekiyor. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, vergi dairesinde doldurulabiliyor. Beyannameler aynı zamanda taahhütlü olarak posta ile de gönderilebiliyor.


Mükellefin yabancı memlekette bulunması halinde beyanname, mükellefin bulunduğu yerdeki Türkiye Konsolosluğuna veriliyor.  


Veraset ve intikal vergisi beyannamesi verme zamanları:

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi;

Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren dört ay içinde,

Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ve mükellefler yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden altı ay içinde verilir,

Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler Türkiye’de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden altı ay içinde,

Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden dört ay içinde,

Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde,

Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden bir ay içinde, verilir.


Beyanname verirken gereken diğer belgeler:

-Veraset ilamı,

-Vasiyetname, miras mukavelenamesi, 

-Borç ve masraflara ait belgeler,

-Ticari bilanço ve gelir tablosu,

-Gayrimenkuller için, tapunun fotokopisi ve emlak vergisi değerini gösteren ilgili belediyeden alınmış bir belge 

-Ölüm ve Mirasçılık Bildirimi; Bu bildirim formu, veraset ve intikal vergisini tarha yetkili vergi dairelerinden alınıp doldurulduktan sonra, ölenin son ikametgâhının bağlı olduğu muhtarlığa tasdik ettirilmesi zorunludur. (Murisin Türkiye'deki son ikametgâhı bilinmiyor ise söz konusu belge aranılmayacaktır.) Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com