Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2021!

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2021!

Mirasçıların her yıl düzenli olarak vergilerini ödemeleri gerekiyor. Peki veraset ve intikal vergisi beyannamesi nasıl hazırlanıyor? Veraset ve intikal vergisi beyanname süresi nedir? İşte veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2021...


Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset durumunda ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesi şeklinde miras vergisi ödemesi yapılıyor. Malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikali durumunda da miras vergisinin ödeniyor.

Bir kişinin vefat etmesi şeklinde tüm mal varlığı mirasçılarının arasında paylaştırılıyor. Mirasçıların her yıl düzenli olarak iki kere vergilerini ödemeleri gerekiyor. Miras vergisini ödemeyenler için cezai işlem uygulanıyor.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2021!

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2021

Veraset yoluyla oluşan intikallerle ilgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler yabancı bir memleketteyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, 

ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketteyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memleketteyse ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,

- Gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

- Malların hukuken iktisap edildiği tarihi takiben 1 ay içinde,

- Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları gerçekleştiren kişiler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2021!

Vergi Usul Kanunu’nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi belirlenmiştir. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2021 şu şekilde:

Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de uygulanmaz. Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek koşulu ile yeniden 15 günlük süre tanınır. Beyanname bu sürede verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır.

Vergilemeye ilişkin hususlarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınladığı rehberden faydalanılabilir.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2021!

Veraset ve intikal vergisi istisna 2021

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2021!

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 52!

Mirasçılar 2021'de ne kadar vergi ödeyecek?