Veraset ve intikal vergisi ödeme zamanı 2017!

Veraset ve intikal vergisi ödeme zamanı 2017! Veraset ve intikal vergisi ödeme zamanı 2017!

Bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde veraset vergisi ödeniyor. İşte veraset ve intikal vergisi ödeme zamanı 2017..Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince, bu vergi bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödeniyor. 


Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de vergi ödemesi yapılıyor. 


Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödeniyor. 


Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanıyor.


Veraset ve intikal vergisi ödeme zamanı 2017

Bu vergi tahakkukundan itibaren üç yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor.  2017 yılı veraset ve intikal vergisi için ilk taksit ödemeleri Mayıs ayı içerisinde gerçekleşti. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında ödenecek.


Veraset ve intikal vergisi ödemeleri ilgili vergi dairesine yapılacak.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com