27 / 05 / 2022

Veraset ve intikal vergisi son ödeme günü 2018!

Veraset ve intikal vergisi son ödeme günü 2018!

1 Mayıs itibari ile başlayan veraset ve intikal vergisi ödemeleri bugün sona eriyor. Miras kalanların mükellef olduğu veraset ve intikal vergisinde ikinci taksit ödemesi ise Kasım ayında yapılacak..2018 yılı veraset ve intikal vergisi ödemeleri 1 Mayıs itibari ile başlamıştı. Miras kalanların mükellef olduğu veraset ve intikal vergisinde ödemeler bugün (31 Mayıs 2018) sona eriyor.

Bilindiği üzere bu verginin, bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödenmesi gerekiyor.

Aynı zamanda malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de veraset ve intikal vergisi ödeniyor.

Toplam 6 taksitte ödenebiliyor

Vergi ödemesi tahakkukundan itibaren üç yılda, senede iki eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksit halinde yapılıyor. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince ödenen bu vergi, belli bir süre boyunca belli aylarda ödeniyor. Ödeme Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.  

Ödemeler vefat eden kişinin son kanuni ikametgâhının bağlı bulunduğu yetkili Vergi dairesinde yapılıyor.

2018 yılı veraset ve intikal vergisi oranları

Veraset ve intikal vergisi son ödeme günü 2018!

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” hükmüne yer verilmiş olup buna göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com