28 / 05 / 2022

Veraset ve intikal vergisi sorgulama!

Veraset ve intikal vergisi sorgulama!

Veraset ve intikal vergisinin mükellefi veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimseler oluyor. Peki, veraset ve intikal vergisi nasıl ve nereden sorgulanır?Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde veraset ve intikal vergisi ödeniyor.


Veraset ve intikal vergisinin mükellefi veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimseler oluyor.


Bu vergi;

a) Veraset tarikiyle vakı intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;


b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu;


c) Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit olunamamış ise Maliye Vekaletinin tayin edeceği; Yer vergi dairesi tarafından tarh olunuyor.


Veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca; senede 2 eşit taksit halinde ödeniyor. Veraset ve intikal vergisinin ilk taksiti Mayıs'ta, ikinci taksiti ise Kasım'da ödeniyor. 


Veraset ve intikal vergisi sorgulama işlemi vergi dairesinden yapılabiliyor.Veraset ve intikal vergisi 2016 istisna tutarları!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com