08 / 08 / 2022

Villa Emir İnşaat Sanayi Ve Ticaret  Anonim Şirketi kuruldu!


Villa Emir İnşaat Sanayi Ve Ticaret  Anonim Şirketi Büyükçekmece’de  50 bin TL sermaye bedeli ile Kamuran Altındağ tarafından kuruldu.Villa Emir İnşaat Sanayi Ve Ticaret  Anonim Şirketi Büyükçekmece’de  50 bin TL sermaye bedeli ile Kamuran Altındağ tarafından kuruldu.

Villa Emir İnşaat Sanayi Ve Ticaret  Anonim Şirketi konusu:
İNŞAAT a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane,villa inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. İTHALAT,İHRACAT a. Her türlü ticari malın toptan veya perakende alışı, satışı, ithalat ve ihracatını yapmak Sirket bu amaç ve konularını gerçeklestirmek için asagıdaki islemleri yapabilir. 1. Sirketin maksat ve mevzu ile ilgili olarak tanıtım maksatlı, görsel, isitsel, yazılı basınlarda yayınlanmak amacıyla reklamlar hazırlamak, projeler üretmek bu amaçla gerekli her türlü malzemeyi alıp, satmak, kullanmak ithal ve ihraç etmek 2. Sirket islerinde kullanılmak üzere her türlü kara, hava, deniz vasıtalarını satın alıp kiralayabilir. 3. Sirket isleri için gerekli tasıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve sahsi tasarrufta bulunmak 4. Maksat ve mevzuyu gerçeklestirmek için binalar insa etmek, devir almak, gayrimenkulleri kira karsılıgı tutmak, yurt içinde ve yurt dısında mümessillikler ve temsilcilikler almak. Acenteler kurmak, subeler açmak, isletmek, know how anlasmaları yapmak, ortak girisimlerde bulunmak. 5. Konusu ile ilgili olarak her türlü marka, patent gibi ticari ve sınai hakları satın alır satar ve bunlar üzerinde lisans anlasmaları yapmak 6. Faaliyet konusu ile ilgili islerin finansmanı için yerli yabancı finans kuruluslarından, bankalardan, kurum ve kuruluslar ile gerçek kisilere kısa, orta, uzun vadeli borçlanma anlasmaları yapabilir. 7. Faaliyet konusu ile ilgili gerek yurt içi gerek yurt dısında fuarlara katılmak. 8. Ilgili kurum ve kuruluslardan izin alınmak kaydı ile yurt dısında sube ve temsilcilikler açabilir. 9. Sirketin amacına ulasabilmesi için yurt içinden, yurt dısından her türlü krediler, emval kefalet kredileri, senet üzerine avans kredilerinin alınması, aracılık yapmak kaydı ile kullanmak 10. Sirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul mallar, sirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve sahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması 11. Sirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacagı kredilerin teminatının temin için sirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi, alınması, ticari isletme rehini akdedilmesi 12. Sirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi, 13. Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi tesvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname, yönetmelik ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.