04 / 02 / 2023

Yabancılara mülk satışında vergi kaçırılmış!

Yabancılara mülk satışında vergi kaçırılmış!

Yabancılara mülk satışı denetimlerinde yüzde 60,3'lük vergi kaçağı tespit edildi. Kıyı şeridinde yabancılara konut satanlar mercek altına alındı.Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Mahmut Vural'dan alınan bilgiye göre, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın onayı ile uygulamaya konulan 2007 Yılı Genel Çalışma Planı uyarınca gerçekleştirilen turne denetimlerinde, yabancılara mülk satışının da büyüteç altına alınması kararlaştırıldı.

Turne denetimi yapılacak yerler de, yabancıların yoğun şekilde emlak satın aldığı Antalya, Alanya, Didim, Kuşadası ve Bodrum olarak belirlendi.

Turne dönemi öncesinde Hesap Uzmanları Kurulu Araştırma-Geliştirme ve Risk Analiz Merkezi tarafından yabancılara konut satışı yapan veya satışlara aracılık yapan yükümlülere yönelik kapsamlı bir araştırma ve veri toplama çalışmasında bulunuldu.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan gerekli olan bazı bilgiler alınarak, bunlar analize tabi tutuldu. Bu bilgilerin yanı sıra Türkiye'de şubesi bulunan tüm bankalardan da yurt dışı yerleşik kişilerden gelen havale bilgileri toplandı.

Yurt dışı havale bilgileri, turne programına alınan yerlerde bulunan mükelleflere göre tasnife tabi tutulurken, kendisine havale yapılan kişiler ile turne planına alınan yerlerde bulunan inşaat firmalarına ödeme yapan kişilere yönelik de bir eşleştirme işleminde bulunuldu. Söz konusu çalışmada, bu kişilerin çoğunlukla emlak komisyoncusu ve avukatlar olduğu tespit edildi. Daha sonra da serbest meslek kazancı elde eden söz konusu kişiler hakkında gerekli mali araştırmalar gerçekleştirildi.

Bu ön hazırlıklar sonucunda elde edilen bilgiler ve incelenecek mükellef listesi, turneye gönderilen hesap uzmanlarına verildi.

Turneye çıkan hesap uzmanları da, ellerindeki bilgilerin yanı sıra mahalli düzeyde ve yerinde tespit ile araştırma yaparak, inceleyecekleri mükellefleri netleştirdi. Hesap uzmanlarının bu çalışmasında da, yabancılara mülk satışının büyük bölümünün emlak komisyoncuları ve avukatlar kanalıyla gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.

Turne incelemelerinde de, belirlenen yerlerdeki emlak komisyoncularının ve avukatların, bankacılık sisteminden temin edilen ödemelerin dışında nakit olarak da yüksek tutarlı ödemelerde bulundukları, bu işlemlerin pek çoğunda da vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmediği ortaya çıktı.

Aracılık yapan bu kişilerin bir bölümü, incelemelerde bilgi ve belge vermekten kaçınınca, Maliyeciler tarafından kendilerine yönelik yasal bazı yaptırımlar uygulandığı öğrenildi.

Turnelerde, daha sonra da inşaat şirketleri nezdindeki incelemelere geçildi.

İncemeler sonucunda Antalya'da yabancılara yönelik 109 milyon 233 bin YTL'lik satış beyan edilirken, 69 milyon 808 bin YTL'nin kaçırıldığı belirlendi. Bu şekilde Antalya'da yüzde 38,98'lik bir kaçak bulundu.

Kaçak oranı, Alanya'da ise yüzde 72,41'lik oran ile rekor seviyeye ulaştı. Bu merkezimizde incelemeye alınan mükelleflerce yabancılara 326 milyon 410 bin YTL'lik mülk satılırken, satış tutarı, devlete 90 milyon 52 bin YTL olarak bildirildi.

Didim'de beyan edilen 64 milyon 63 bin YTL'lik satışa karşılık 92 milyon 628 bin YTL, Kuşadası'nda 10 milyon 247 bin YTL'lik satışa karşılık 17 milyon 220 bin YTL, Bodrum'da ise 13 milyon 701 bin YTL'lik satışa karşılık, 21 milyon 158 bin YTL devletten kaçırıldı.

Bu şekilde Didim'de yüzde 59,11, Kuşadası'nda yüzde 62,69, Bodrum'da da yüzde 60,69'luk kaçak oranı ile karşı karşıya kalındı.

ÇOĞU  Ankara  VE İSTANBUL MÜKELLEFİ

Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı Vural, inceleme sonuçları hakkında bilgi verirken, denetime konu büyük inşaat projelerinin büyük bölümünün 2007 ve 2008 yıllarında tamamlanacağı saptamasında bulunulduğunu belirtti.

Büyük inşaat projelerini gerçekleştiren firmaların çoğunun İstanbul ve Ankara mükellefi olduğuna dikkati çeken Vural, şöyle devam etti: 'Yabancılara mülk satışı yapan mükelleflere yönelik denetimler kapsamında 88 mükellef incelenmiştir. Bu mükelleflerin 287,3 milyon YTL'lik matrahına karşılık, 437,2 milyon YTL civarında bir matrah farkı tespit edilmiştir. İnceleme sonuçlarına oransal olarak bakıldığında, mükelleflerin gelirlerinin yüzde 39,65'ini beyan ettikleri, yüzde 60,35'ini ise beyan

dışı bıraktıkları anlaşılmıştır. Bir başka anlatımla, beyan edilen her 100 YTL'lik matrahın yanında, 152 YTL'lir gelir beyan dışı bırakılmaktadır.'

Tarhiyat öncesi uzlaşma sonuçlarına bakıldığında ise incelemeye alınan 88 mükellefin yüzde 81'i ile uzlaşıldığını kaydeden Vural, bu şekilde düzenlenen her 100 rapordan 83'ünde uzlaşma sağlandığını bildirdi. Kurul Başkanı Vural, yabancılara mülk satışı yapılmasına yönelik incelemeler neticesinde, kesinleşerek, Hazineye intikal ettirilen tutarın 52,1 milyon YTL'yi bulduğunu ifade etti.

Vural, ortaya çıkan bu sonuçların ardından yabancılara mülk satışı incelemelerinin artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

DENETİM SONUÇLARI

Hesap uzmanlarının turne denetimlerinde incelemeye alınan 5 merkezde yabancılara mülk satışı konusunda şu tablo ile karşılaşıldı:

MERKEZLER İNCELENEN RAPOR BEYAN EDİLEN KAÇIRILAN

MÜKELLEF SAYISI GELİR GELİR

---------- --------- ------- ------------ --------------

Antalya 15 65 109.233.435 69.808.382

Alanya 17 70 90.052.215 236.358.175

Didim 28 142 64.063.485 92.628.712

Kuşadası 11 34 10.247.268 17.220.602

Bodrum 17 53 13.701.659 21.158.908

-----------------------------------------------------------

Toplam 88 364 287.298.062 437.174.779
Geri Dön