Yapı kayıt belgesi bedeli nasıl hesaplanır? 

Yapı kayıt belgesi bedeli nasıl hesaplanır? İmar mevzuatına ve ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunu çözülüyor. Peki yapı kayıt belgesi bedeli nasıl hesaplanır? 


İmar barışı uygulamasıyla vatandaşların imar sorunu çözülüyor. Yoğun ilgi gören imar barışı uygulamasında yapı kayıt belgesi bedeli nasıl hesaplanır? 

Star Gazetesi'nde yer alan habere göre, yapı kayıt belgesiyle imara aykırı ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması isteniyor. Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olacak şekilde hesaplanacak. 

İmar barışı son ödeme günü ne zaman?

İmara aykırı ve ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunu çözülüyor.Yapı kayıt belgeleriyle vatandaşların imar sorununun çözülmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 15 Haziran 2019 tarihine kadar Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanlar için ödeme tarihi 31 Aralık 2019. Yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'inin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar; %25’lik ödeme sonrası kalan kısmın ise 31 Aralık 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 
 
Yapı kayıt belgesinin yüzde 25’i ödendikten sonra kalan kısım için, 1 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, her ay yüzde 2 artış uygulanacak. Bu artış miktarı başvuru sahibi tarafından dikkate alınarak; ödemenin kısmi ve başvuru sahibince uygun görülen taksitlerle, 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılması mümkün. Ödeme tamamlandıktan sonra yapı kayıt belgesi alınabilir.
 
Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak eklenecek. 
 
Ayrıca, kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih ettikleri takdirde, sıfır faizli kredi imkanı sağlanacaktır.


 
YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?

Yapı kayıt belgesi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. 
 

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ OLACAK MI?

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla vins değişikliği ve kat mülkiyetine geçiş olabilir.
 
Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.


İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?

-Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. 

-İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir. 

-Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.
 
-İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir. 
 
 
İmar Barışı son ödeme tarihi ne zaman?