Yapı Kayıt Belgesi örneği 2021!

Yapı Kayıt Belgesi örneği 2021!Yapı Kayıt Belgesi almak için başvurular internet adresi üzerinden yapılıyor. Peki Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirleniyor? Yapı Kayıt Belgesi başvuruları nasıl yapılıyor? İşte Yapı Kayıt Belgesi örneği 2021...


İmar mevzuatına aykırı inşa edilen yapıların kayıt altına alınması için verilen bir belge olan yapı kayıt belgesiyle ilgili bir çok soru merak ediliyor. Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu, diğer hususlar bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi'ne, yapı sahibinin beyanına göre kaydediliyor. Bu kapsamdan afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olan yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm projelerine finans sağlanarak dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması için gerekli şartların sağlanması durumunda yapı kayıt belgesi veriliyor.

Yapı Kayıt Belgesi örneği 2021!

Yapı Kayıt Belgesi başvuru 2021

Yapı Kayıt Belgesi almak için başvurular internet adresi üzerinden yapılıyor. Yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden yapı kayıt belgesi formunun doldurulmasıyla veya kurum ve kuruluşlara başvurularak yapılıyor. 

Ruhsatsız veya iskânsız olan yapılarda herhangi bir malik binanın tamamı için başvuru yapabiliyor ancak kat mülkiyeti başvurusu olursa tüm maliklerin muvafakat aranıyor. Aynı aykırılıklar iskânı (yapı kullanma izin belgesi) bulunan bir binada yapılmış ise, aykırılık hangi bağımsız bölümde ise müracaat o bağımsız bölüm için ve o bağımsız bölümün maliki tarafından yapılacak ve kat mülkiyeti başvurusu için yine tüm maliklerin muvafakat aranıyor.

Yapı Kayıt Belgesi örneği 2021!

Yapı Kayıt Belgesi nasıl alınır 2021?

Yapı Kayıt Belgesi başvurusu sonucunda yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 olarak alınacak kayıt bedeli, başvuru sahibi tarafından genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına aktarılıyor. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullanılmak için belirlenen gelirler karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili oluyor. 

Yapı Kayıt Belgesi örneği 2021!

Yapı Kayıt Belgesi bedeli nasıl belirleniyor?

Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde belirleniyor.

Yapı Kayıt Belgesi örneği 2021

Yapı Kayıt Belgesi örneği 2021 şu şekilde:

 Yapı Kayıt Belgesi örneği 2021!

Yapı Kayıt Belgesi alan binalara tadilat izni!