12 / 08 / 2022

Yapı kayıt belgesi ne işe yarar?

Yapı kayıt belgesi ne işe yarar?

İmar barışı kapsamında mevzuata aykırı olarak yapılmış yapılara alınan yapı kayıt belgesi ne işe yarıyor? Yapı kayıt belgesinin kullanım yerleri nerelerdir?İmar barışı ile imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunları çözülüyor. 

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamında oluyor. 

Sadece Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışında oluyor.

Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemiyor.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorunda oluyor.

Peki, imar barışı kapsamında mevzuata aykırı yapılara alınan yapı kayıt belgesi ne işe yarar? 

1- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

2- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

3- Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebiliyor.

Yapı kayıt belgesi başvuruları

Yapı kayıt belgesi başvuruları 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam ediyor. Başvurusu onaylanan kimseler yapı kayıt belgesi ödemesini ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapabiliyor. Yapı kayıt belgesi başvuruları e-devlet kapısından yapılıyor.

 

Yapı kayıt belgesi yönetmeliği 2018!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com