Turizm yatırımı belgesi ne işe yarar?

Turizm yatırımı belgesi ne işe yarar?

Turizm yatırımı belgesi, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlık tarafından veriliyor. Peki, turizm yatırımı belgesi ne işe yarar?Turizm yatırımı belgesi ne işe yarar?

Turizm yatırımı belgesi, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlıkça yatırım aşamasında verilen belge olarak nitelendiriliyor.


Tanımdan da anlaşılacağı gibi, bu belge esis için Bakanlıkça yatırım aşamasında veriliyor. Turizm yatırımı belgesi almak için gerekli belgeler ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunulması gerekiyor.


Turizm yatırımı belgesi için gerekli belgeler:

Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda belirtilen belgeler Bakanlığa ibraz edilir:


a) Talebin tüzel kişilik veya ortaklık adına yapılması hâlinde ticaret sicil numarası ve vergi sicil numarası, gerçek kişi adına yapılması hâlinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer aldığı başvuru dilekçesi.


b) Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, mülkiyet durumu ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alıp almadığına ilişkin beyanları içeren rapor.


c) İmza sirküleri veya imza beyannamesi.


d) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.


e) Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge.


f) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı.Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com