Turizm yatırımı belgesi nedir?

Turizm yatırımı belgesi nedir?

Turizm belgesi; Turizm yatırımı belgesi, ana turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesine deniyor. Peki, turizm yatırımı belgesi nedir?Turizm yatırımı belgesi nasıl alınır?
Turizm yatırımı belgesi nedir?

Turizm belgesi;Turizm yatırımı belgesi, ana turizm yatırımı belgesi, turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi olarak nitelendiriliyor.


Turizm yatırımı belgesi ise ilgili yönetmelikte nitelikleri belirtilen tesis için Bakanlıkça yatırım aşamasında verilen belge oluyor. Peki turizm yatırımı belgesi nereden alınır? Turizm yatırımı belgesi nasıl alınır?


Turizm yatırımı belgesi almak için gerekli belgeler ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat edilmesi gerekiyor. Söz konusu esaslar, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında açıklanıyor:


Turizm yatırımı belgesi talebi 

Madde 5 – (Değişik: 05/03/2011 tarih, 27865 Sayılı R.G) Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda belirtilen belgeler Bakanlığa ibraz edilir:


a) Talebin tüzel kişilik veya ortaklık adına yapılması hâlinde ticaret sicil numarası ve vergi sicil numarası, gerçek kişi adına yapılması hâlinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer aldığı başvuru dilekçesi.


b) Yatırımın yeri, tür ve sınıfı, kapasitesi, mülkiyet durumu ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde yer alıp almadığına ilişkin beyanları içeren rapor.


c) İmza sirküleri veya imza beyannamesi.


d) İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge.


e) Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkin belge.


f) Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı.Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com