Egeos Turizm Yatırım Ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi kuruldu!

Egeos Turizm Yatırım Ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi kuruldu!

Egeos Turizm Yatırım Ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi Beylikdüzü'nde 4 milyon 630 bin TL sermaye bedeli ile Selami Doğaç tarafından kuruldu.


Egeos Turizm Yatırım Ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi Beylikdüzü'nde 4 milyon 630 bin TL sermaye bedeli ile Selami Doğaç tarafından kuruldu.

Egeos Turizm Yatırım Ve Otel İşletmeciliği Anonim Şirketi konusu:
A- AMAÇ Yurt içi ve yurt dışında her nam ve ad altındaki turizme yönelik iş dallarında ve her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak. Her tür ve cinste yıldızlı ve/veya yıldızsız, Otel, Motel, Hotel, Camping, Pansiyon ve bunlar gibi benzeri isimlerde Turizm ve Konaklama Tesisleri Kurmak, İnşaat Etmek, Satın Almak, Kiralamak, İşletmesini devir almak, var olan tesislere hissedar ve/veya ortak olmak. Turizm seyahat acentelikleri açmak. Yurt içinde ve yurt dışında turizm acente ve irtibat büroları kurmak. Kişilere veya gruplara gezi, eğlence spor ve benzeri organizasyonları yapmak veya başka acenteler tarafından yapılan bu organizasyonların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin bilet ve yer organizasyonu yapmak. Özel ve kamu kuruluşlarını her türlü personel, öğrenci ve malzeme taşıma işlerini yapmak Her türlü turizm acentası yetkili temsilciliği yapmak, gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak, satın almak, hava araçları taşımacılığı ve işletmeciliği yapmak, uçak ve helikopter türündeki her tür motorlu ve motorsuz hava taşıtını satın almak, kiralamak, işletmesini devralmak. Her türlü içkili ve içkisiz turistik gazino, bar, otel, motel, kamping, beach, iskele ve oyun salonları, plaj gibi eğlence ve dinlenme yerleri kurup işletmek, kiralamak, kiraya vermek. Kurulmuş ve kurulacak firmalara iştirak etmek, hissedar olmak. Yine üste yazan bil cümle işin uygulanmasına ve yapılmasına yönelik olarak her nam ve ad altındaki, araç gereç, yedek parça, malzeme, ürün vb vb tedariklerini yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak, fason olarak üretimlerini yapmak yaptırtmak, satın almak, kiralamak, işletmek, yine bunlarla ilgili olarak, mevcutta kurulmuş olan ve/veya kurulacak olan tüzel ve gerçek kişi firmalarına ortak olmak, hisse almak, hisse satmak. Amaç ve Konusu ile ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Özel tüzel kişiliklerden, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Spor Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile bu Bakanlıklara bağlı bulunan tüm Alt kuruluşlarından ve Genel Müdürlüklerinden, Daire Başkanlıklarından, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, TOKİ, Cumhurbaşkanlığı, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, TBMM, Valilikler, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Emniyet Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, Hastaneler, Vakıflar, Dernekler ile ismi yer almayan her nam ve ad altındaki kurum ve kuruluşlardan, Arazi, Arsa, Tarla, Toprak, Zeytinlik, Bina, Tesis, İşletme ile benzeri taşınmazları, kiralamak, işletmesini devralmak, alt ve üst hakları imza etmek, satın almak, satmak, devralmak e devretmek, iş ortaklıkları kurmak, ve yap işlet devret modelli iş akitleri imzalamak, iş ortaklıklarına girmek ve yine adı sayılmış ve sayılmamış konu ile ilgili kurumlardan hibeli ya da hibesiz, faizli ya da faizsiz krediler, fonlar, teşvikler, destekler almak, vermek konularında işler yapar. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmeti vermek ve her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. Her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri inşa etmek, almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, aracılık hizmeti vermek; bahçe, tarla, zeytinlik ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları ile gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket konusu ile ilgili olarak Ticari ve sanayi ürünlere ait Mamul, Yarı Mamul, Yedek Parça, Ürün, Maden, Tekstil Malzemesi ve Makineleri, Ambalaj ve Paketleme Ürünleri, bunlara ait Makine, Hammadde ve Ürünlerinin, Yurt içinde ve Yurt Dışında Üretilmesi, İthalatı, İhracatı, Alımı, Satımı, Toptan ve Perakende Ticareti, Dâhili ve Harici Ticareti, Distribütörlük Antlaşmaları, Tek Satıcılık, Mümessillik Sözleşmeleri, Bayilik Sözleşmeleri, Fason Üretim Sözleşmelerinin yapılması, Marka, Patent Tescil ve sair işlerinin yapılmasına yönelik işlerinin tamamı ile, Yarı Mamullerin ve Mamullerin, Hammadde olarak işlenmesi ve Üretim yapılabilmesi detaylarının tümü ile ilgili olarak, yatırım yapılması ve yatırıma yönelik her türlü teşviklere, fonlara başvurulması ve kullanılması ile her türlü yurt içi ve yurt dışı alım ve satım ihalelerine girilebilmesi, iş ortaklıkları kurulması, Hastane, Üniversiteler, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve Kamuya bağlı her tür kurum ve kuruluşlar ile kamu ve özel sektör girişimcileri ve vakıflar, dernekler gibi kurumlarla iş birliği yapılması, iş ortaklıkları kurulması, teknolojik destekler sağlanması, kamuya ve özel sektöre bağlı ve teknoloji girişimleri ile sağlık girişimlerine yönelik ürünlerin ve makinelerin üretilmesi ile bu konularda yapılan yatırımların hibe ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yakuplu Mah.30.Sk.No.21/5 Beylikdüzü