Yapı Kredi Koray GYO, İstanbul İstanbul projesindeki arsaları aldı!

Yapı Kredi Koray GYO, İstanbul İstanbul projesindeki arsaları aldı! Yapı Kredi Koray GYO, İstanbul İstanbul projesindeki arsaları aldı!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) maddi duran varlık alımı hakkında açıklama yaptı.İstanbul-İstanbul projesi kapsamındaki 1285, 1286 ve 1283 numaralı parsellerin (yeni parsel numaraları 157/12, 157/13, 157/14) 6831 sayılı yasanın 2B maddesine istinaden Hazine adına tescil edilmesiyle ilgili hukuki süreç Hüseyin Esat Ayduk Koray ve Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ("Satıcılar") lehine tamamlanmış ve söz konusu arsaların satıcılara tapu devirleri gerçekleşti.


Satıcılar ile Yapı Kredi Koray GYO arasında, İstanbul İstanbul projesine ilişkin söz konusu arsaların devralınması amacıyla 27 Mart 1998 tarihinde bir Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmesi imzalanmış olup, toplam 8 bin 122 metrekare arsalar için belirlenen 500 bin ABD Doları tutarındaki bedel 1998 yılında şirkete ödendi. Bu nedenle bu aşamada ilave bir ödeme yapılmaksızın söz konusu arsalar Yapı Kredi Koray GYO'ya devredilecek. 


1998 yılında yapılan sözleşme ve ödemeler esas alınarak bu aşamada herhangi bir bedel ödemeksizin devralınan arsalar için GYO Tebliği'nin 34'üncü maddesi kapsamında değerleme yaptırıldı. Devralınacak arsaların toplam rayiç bedeli 39 milyon 435 bin TL olarak belirlendi. Buna göre, Yapı Kredi Koray GYO'nun mülkiyetinde kalması beklenen kısmın rayiç bedeli ise yaklaşık olarak 21,7 milyon TL olarak tahmin ediliyor..


Yapı Kredi Koray GYO'nun KAP açıklaması:
Finansal tablo dipnotlarımızda belirtildiği üzere, İstanbul-İstanbul projesi kapsamındaki 1285, 1286 ve 1283 numaralı parsellerin (yeni parsel numaraları 157/12, 157/13, 157/14) 6831 sayılı yasanın 2B maddesine istinaden Hazine adına tescil edilmesiyle ilgili hukuki süreç Hüseyin Esat Ayduk Koray ve Koray Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ("Satıcılar") lehine tamamlanmış ve söz konusu arsaların Satıcılara tapu devirleri gerçekleşmiştir.

Satıcılar ile Şirketimiz arasında, İstanbul İstanbul projesine ilişkin söz konusu arsaların devralınması amacıyla 27.03.1998 tarihinde bir Gayrimenkul Satış Vaadi sözleşmesi imzalanmış olup, toplam 8.122 m2 arsalar için belirlenen 500.000 ABD Doları tutarındaki bedel 1998 yılında Şirketimizce ödenmiştir. Bu nedenle bu aşamada ilave bir ödeme yapılmaksızın söz konusu arsalar Şirketimize devredilecektir. 

Diğer taraftan, İstanbul İstanbul Projesi kapsamında Şirketimizce verilen taahhütname gereği devralınacak 157/13 ve 157/14 no'lu parsellerin tamamı (sırasıyla 998 m2 ve 267 m2), 157/12 no'lu parselin ise ilgili merciler tarafından gerçekleştirilecek parselasyon çalışması (18. madde uygulaması) sonrasında kesin yüzölçümü takdir edilecek olan bir kısmı, site maliklerine bedelsiz olarak devrolacaktır. 

157/12 numaralı parselden Şirket bünyesinde kalacak kısım ise ileride Şirket tarafından proje geliştirmek üzere kullanılabilecektir. 

GYO Tebliği'nin 21'inci maddesi uyarınca "özellik arz eden karar" olarak nitelendirilebilecek söz konusu karar tüm yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile alınmıştır.

1998 yılında yapılan sözleşme ve ödemeler esas alınarak bu aşamada herhangi bir bedel ödemeksizin devralınan arsalar için GYO Tebliği'nin 34'üncü maddesi kapsamında değerleme yaptırılmış olup, ekli rapordan görülebileceği üzere devralınacak arsaların toplam rayiç bedeli 39.435.000 TL olarak takdir edilmiştir. Buna göre, Şirketimiz mülkiyetinde kalması beklenen kısmın rayiç bedeli ise yaklaşık olarak 21,7 milyon TL olarak tahmin edilmektedir. Söz konusu arsa için bu aşamada ilave bedel ödenmeyeceğinden, stoklara ilişkin uygulanan muhasebe politikamız gereği ilgili arsa maliyet bedeli ile kayıtlarımızda izlenecektir.

 

Dosya için tıklayın