29 / 06 / 2022

Yapı Kredi Koray GYO yönetim kurulu üyelerine yıllık 127 bin 200 TL ödeyecek!

Yapı Kredi Koray GYO yönetim kurulu üyelerine yıllık 127 bin 200 TL ödeyecek!

Yapı Kredi Koray GYO olağanüstü genel kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine her biri için yıllık brüt 127 bin 200 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 62 bin 400 TL ücret ödenmesi kararı aldı. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) olağanüstü genel kurul toplantı sonucu hakkında açıklama yaptı.

Yapı Kredi Koray GYO'nun 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi yayınlandı.

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 17 Mayıs 2021 tarihine kadar faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra eddi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2021 Tarih ve E-12233903-340.17-5640 numaralı ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.04.2021 Tarih ve E-50035491-431.02-00063686061 numaralı izin yazılarına istinaden şirket ünvanının Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü ve "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 15'inci maddelerinin tadil edilmesi ile ilgili öneri teklifi kabul eedildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine, A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Orhun Kartal, Vehbi Ergin Öztürk ve Ahmet Şakaşrcan ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Hasan Recai Anbarcı, Özgür Mungan'ın 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine her biri için yıllık brüt 127.200 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 62.400- TL (Atmışikibindörtyüz Türk Lirası) ücret ödenmesi kararı aldı. 

Yapı Kredi Koray GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın