Yapı ruhsatı olmayan binalara izin verilecek

Yapı ruhsatı olmayan binalara izin verilecek Yapı ruhsatı olmayan binalara izin verilecek

CHP'li Gök: ''Teklifi, Beykoz Konutları ve Acarkent Villaları için getiriyorsunuz'' dedi.TBMM Adalet Komisyonu'nda, çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi değiştirilerek kabul edildi. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak'ın Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak ve CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın aynı içerikteki teklifleriyle birleştirilerek görüşüldü. Teklif üzerinde görüşleri sorulan  Ankara  Üniversitesi HukukFakültesi'nden Doç. Dr. Veysel Başpınar, teklifin lehinde sözler söyleyince, MHP Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın, buna tepki gösterdi. Teklifi, 2-B'lere ilişkin düzenlemenin bedelsizi olarak değerlendirdiğini ifade eden Yalçın, "Teklifi, peşkeş kanunu olarak görüyorum" dedi. MHP ve CHP'li milletvekilleri, önemli değişiklikler içeren teklifin alt komisyona sevk edilerek, detaylıca incelenmesini istediler. Bunun üzerine Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, teklifin maddelerine geçilmesini isteyerek, milletvekillerinin maddeler üzerinde görüşlerini detaylıca açıklayabileceklerini bildirdi.

Topraklarımıı peşkeş çekmeyelim

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, "Turizmcilerin sorunlarını çözelim ama topraklarımızı da peşkeş çekmeyelim" dedi. Yerel seçimlerin yaklaştığını ifade eden Öztürk, yapı kullanma izni almamış binalara ilişkin yapılan düzenlemenin istismara açık olduğunu, kaçak yapılaşmaya yol açacağını ileri sürdü. MHP Kırşehir Milletvekili Metin Çobanoğlu, teklifin yasalaşması halinde sadece Antalya'daki turizmcileri değil, tüm Türkiye'yi etkileyecek sonuçlar doğuracağına işaret etti. Çobanoğlu, düzenlemeye karşı olduklarını belirterek, alt komisyona sevk edilmesini istedi. CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan, Antalya'daki turizmcilerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekerek, vatandaşın kumsala şezlong koyabilirken, otel sahiplerinin kumsala şezlong koyamadıklarını söyledi. Kaptan, "Otel sahibi koyduğu zaman ceza alıyor, bunu düzeltmemiz lazım. Amacımız peşkeş çekmek değil, turizmcinin önünü açmak" dedi.

Müzakere yapılmıyor, dikte yapılıyor

MHP'li Yalçın, özel mülkiyeti koruyan bir düzenleme yapıldığını ileri sürerek, "Yarın bir zorba çıkar kumsalı işgal ederse ne yapılacak? Allah aşkına yapmayın" dedi. Anayasaya aykırı düzenleme yapıldığını iddia eden Yalçın, "Kumsalların kiralanması mümkün olacaksa yapalım. Ancak ben şunun cevabını öğrenmek istiyorum: Rıdvan Yalçın olarak Antalya'ya gidip, en lüks otellerden birisinin önündeki kumsala, otel sahibinden önce şezlong koysam, kim kaldıracak? Ne olacak?" diye sordu. Sorduğu soruya yanıt alamadığını ifade eden MHP'li Yalçın, komisyonda müzakere ortamı olmadığını ileri sürdü. "Müzakere yapılmıyor, dikteya pılıyor" diyen Yalçın, toplantıdan ayrıldı. Komisyonda görüşlerine başvurulan Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Özçelik, ilgili Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarını okuyarak, teklifin Anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Teklif anayasaya aykırı

CHP Mersin Milletvekili İsa Gök de Anayasaya aykırı olduğunu söylediği teklifin kabul edilmesiyle kıyılardaki yapılaşmanın değişeceğini iddia etti. "Bu teklifi, İstanbul'daki Beykoz Konutları ve Acarkent Villaları için getiriyorsunuz. Bu villaların değeri 4.5 milyar dolardır. 3 bin villaya ruhsat, tapu vereceksiniz. Kanun böyle geçerse, Beykoz Konutları ve Acarkent Villaları tapularına kavuşacak. CHP böyle bir töhmetin altına giremez. Bunu alt komisyona gönderin, orada görüşelim" dedikten sonra, diğer CHP'li milletvekilleriyle birlikte komisyon toplantısını terk etti. CHP'liler, toplantıyı terk ederken de komisyonda tartışma yaşandı. AK Parti'li milletvekillerinin, teklifle Antalya ve Kepez'deki turizmcilerin sorunlarını çözdüklerini söylemeleri üzerine, Gök, "Kepezi çözmüyorsunuz, boğazı komple satıyorsunuz" dedi.

Yanlış yapan Yargıtay'dır

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, teklifle getirilen düzenlemede Anayasa'ya aykırılık bulunmadığını belirterek, "Burada yanlış yapan Yargıtay'dır" dedi. "Devlet vatandaş için vardır, vatandaşın hakkını korumak için vardır. Biz de bunun için varız" diyen Şahin, vatandaşın mülkiyet hakkını koruyan bu teklifi verenleri kutladığını söyledi. Görüşmelerin ardından, teklif değişikliklerle kabul edildi.

Kanun teklifi

Teklif, çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklifle,TCK'nın "hakkı olmayan yere tecavüz" başlıklı maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren, bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikayeti üzerine 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası verilecek. Mevcut düzenlemede, kamuya ait taşınmazlar için de hapis cezası öngörülüyordu ve bu suç şikayete bağlı değildi. Yeni düzenlemeyle, kamuya ait taşınmazlar düzenlemenin dışına çıkartıldı ve şikayete bağlandı. Teklifle, Kadastro Kanunu'nun "Tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamayacak ve dava açılamayacak" hükmünü içeren 12. maddesinin ilgili fıkrasına, "bu hüküm, iddia ve taşınmazların niteliğine bakılmaksızın, devlet ve tüzel kişiler de dahil herkes için uygulanacak" cümlesi ekleniyor. Böylece, özel şahıs gibi devletin de elinde tapusu olan vatandaştan 10 yıl geçtikten sonra arazisini alması engelleniyor. Bu hüküm, devletin tasarrufu altında olduğu iddiası ile önceden açılan ve henüz kesim hükme bağlanmayan davalar için de geçerli olacak. Verilen bir önergeyle, inşaatı tamamlanmış ancak yapı kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su veya telefon bağlanmasına izin verenlere hapis cezası verilmemesini öngören düzenleme, tekliften çıkarıldı. Verilen başka bir önergeyle de yolculuğuna izin verilmemiş, denize elverişlilik belgesi almamış, belgesinin süresi geçmiş ve idarece uzatılmamış olmasına rağmen sefere çıkan ticaret gemisini sevk ve idare eden kaptan ile gemi donatanına verilen para cezasının alt sınırını 5 binden 200 YTL'ye indiren düzenleme ile belirlenen yükleme markası üzerindeki yükleme çizgilerinin gösterdiği hadden fazla yükle yolculuk yapan gemiyi sevk ve idare eden kaptan ile gemi donatanına verilen para cezasını alt sınırını 5 bin YTL'den 400 YTL'ye indiren düzenleme tekliften çıkarıldı.