Yarın sona eriyor! Kredi kartıyla ödeyebilirsiniz!

Yarın sona eriyor! Kredi kartıyla ödeyebilirsiniz!


Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız olarak intikal etmesi durumunda miras vergisi ödeniyor. Veraset İntikal vergisi ödemeleri yarın mesai bitiminde sona eriyor.


Türkiye'de bulunan malların ya da gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesi halinde her yıl 2 taksit şeklinde miras vergisi ödeniyor. Aynı zamanda, malların karşılıksız şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi durumunda da miras vergisi ödenmesi gerekiyor.

Yarın son gün 

Milyonlarca vergi mükellefinin ödemesi gereken Veraset İntikal vergisi ikinci taksit ödemeleri yarın sona eriyor. Bu tarihleri kaçıran vergi mükellefleriyle ilgili cezai işlem uygulanacak.

Miras vergisi nasıl hesaplanır?

Yarın sona eriyor! Kredi kartıyla ödeyebilirsiniz!

İstisna tutarları 2020 

2020 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında belirlendi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren açıklanana göre istisna tutarları şu şekilde:

- Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL

- Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL

- İvasız suretle oluşan intikallerde 7.060 TL

1/1/2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle oluşan intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye üzerinden belirlenecek. 

Beyanname verme süreleri ve özel durum

Veraset yoluyla oluşan intikallerle ilgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler yabancı bir memleketteyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, 

ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketteyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memleketteyse ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,

-gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

- Malların hukuken iktisap edildiği tarihi takiben 1 ay içinde,

- Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları gerçekleştiren kişiler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.

Vergi Usul Kanunu’nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi belirlenmiştir. Şöyle ki: 

Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de uygulanmaz. Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek koşulu ile yeniden 15 günlük süre tanınır. Beyanname bu sürede verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır.

Vergilemeye ilişkin hususlarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınladığı rehberden faydalanılabilir.

Kredi kartıyla ödeme kolaylığı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yaptığı açıklamaya göre, vergi daireleri tarafından alınan tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Buna göre, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler online olarak yapılabilecek. 

5 soruda miras vergisi 2020!