5 soruda miras vergisi 2020!

5 soruda miras vergisi 2020!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız olarak intikal etmesi durumunda miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Peki miras vergisi ne zaman ödenir? Kimler vergi mükellefi? İşte tüm merak edilenler...


Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesi durumunda her yıl düzenli olarak miras vergisi ödeniyor. Malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi halinde miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Türk vatandaşlığı bulunan bir kişinin yurt içi ya da yurt dışı olduğuna bakılmadan aynı yollar ile mal edinmesi bu vergiye tabi tutuluyor.

Mirasçıların her yıl düzenli olarak yılda iki kere vergi ödeniyor. Veraset ve İntikal Vergisi'ni ödemeyenlere cezai işlem uygulanacak.

1- Veraset ve İntikal Vergisi nedir?

Bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınan bir tür servet vergilere deniyor. Yani servet üzerinden alınan vergidir. Kişi miras, vasiyet, vb. sebeplerle servete sahip olduğunda veraset ve intikal vergisi; bağış veya başka yollardan servet sahip oluyorsa intikal vergisi ödemek zorunda.

2- Veraset ve İntikal Vergisi istisna tutarları 2020 ne kadar?

2020 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre belirlendi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde;

- Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL
- Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL
- İvasız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL

1/1/2020 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.

3- Veraset ve İntikal Vergisi nasıl hesaplanır?

5 soruda miras vergisi 2020!

4- Veraset ve İntikal Vergisi ne zaman ödenecek?

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl haziran ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeme yapılıyor. Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit olarak ödeniyor.

5- Vergi mükelleflerinin beyanname verme süreleri ne zaman?

- Ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde;

- Ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, mükellefler ölenin bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükellefler ölenin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde de ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor.

Miras vergisi 2020 ne kadar?

Miras vergisinde istisna tutarları 2020!