17 / 08 / 2022

5 soruda miras vergisi 2021! Tüm detaylarıyla!

5 soruda miras vergisi 2021! Tüm detaylarıyla!

Menkul ve gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivazsız olarak intikal etmesi şeklinde miras vergisi ödeniyor. Peki miras vergisi ne zaman ödeniyor? Kimler vergi mükellefi? İşte 5 soruda miras vergisi 2021...Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset durumunda ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesi halinde her yıl düzenli olarak miras vergisi ödemesi yapılıyor. Malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi durumunda miras vergisi ödeniyor. Türk vatandaşlığı bulunan bir kişinin yurt içi ya da yurt dışı olduğuna bakılmadan aynı yollar ile mal edinmesi bu vergiye tabi tutuluyor.

Mirasçıların her yıl düzenli olarak yılda iki kere vergi ödeniyor. Veraset ve İntikal Vergisi'ni ödemeyenlere cezai işlem uygulanacak. Peki miras vergisi ne zaman ödeniyor? Kimler vergi mükellefi? İşte 5 soruda miras vergisi 2021..

5 soruda miras vergisi 2021! Tüm detaylarıyla!

1- Veraset ve İntikal Vergisi nedir?

Bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınan bir tür servet vergilere deniyor. Yani servet üzerinden alınan vergidir. Kişi miras, vasiyet, vb. sebeplerle servete sahip olduğunda veraset ve intikal vergisi; bağış veya başka yollardan servet sahip oluyorsa intikal vergisi ödemek zorunda.

5 soruda miras vergisi 2021! Tüm detaylarıyla!

2- Veraset ve İntikal Vergisi istisna tutarları 2021 ne kadar?

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

5 soruda miras vergisi 2021! Tüm detaylarıyla!

3- 2021 Veraset ve İntikal Vergisi nasıl hesaplanır?5 soruda miras vergisi 2021! Tüm detaylarıyla!

4- Veraset ve İntikal Vergisi ne zaman ödenecek?

Veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl haziran ve kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeme yapılıyor. Miras kalan vatandaşlar, vergi borcunu belli bir süre için, yıl içinde iki eşit taksit olarak ödeniyor.

5 soruda miras vergisi 2021! Tüm detaylarıyla!

5- Vergi mükelleflerinin beyanname verme süreleri ne zaman?

Veraset yoluyla oluşan intikallerle ilgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler yabancı bir memleketteyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, 

ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketteyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memleketteyse ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,

-gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

- Malların hukuken iktisap edildiği tarihi takiben 1 ay içinde,

- Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları gerçekleştiren kişiler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.

Vergi Usul Kanunu’nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi belirlenmiştir. Şöyle ki: 

Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de uygulanmaz. Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek koşulu ile yeniden 15 günlük süre tanınır. Beyanname bu sürede verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır.

Vergilemeye ilişkin hususlarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınladığı rehberden faydalanılabilir.

Mirasçılar 2021'de ne kadar vergi ödeyecek?

Miras vergisinde 2021 tarifesi!