Çukurova Balkon

Yasa çıktı, artık yurtdışında da tapu işlemi yapılacak!

Yasa çıktı, artık yurtdışında da tapu işlemi yapılacak!

MECLİS, tapu işlemlerinde büyük kolaylık sağlayacak bir çalışmaya imza attı. Artık vatandaşlar tapu işlemleri için taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğünde işlem yaptırmak zorunda kalmayacak


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, askeri haritalar hariç, harita üretim hizmetlerini yapacak, mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturacak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri gerçekleştirecek. Genel müdürlük, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin ülkedeki tapu kadastroyla ilgili işlemlerini yapacak, Türkiye Cumhuriyeti uyrukluların yurt dışındaki taşınmazlarıyla ilgili hak ve menfaatlerini koruyacak.

Genel müdürlük, merkez ve taşra teşkilatından oluşacak. Merkez teşkilatı; ana hizmet, danışma, denetim ve yardımcı hizmet birimlerinden meydana gelecek. Ana hizmet birimleri; Tapu Dairesi Başkanlığı, Kadastro Dairesi Başkanlığı, Harita Dairesi Başkanlığı, Yabancı işler Dairesi Başkanlığı ve Arşiv Dairesi olacak. Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı'; yurtdışındaki Türk vatandaşlanyla, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu, kadastro işlemlerini, bulundukları ülkede yerine getirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak, iş ve işlemleri yürütecek.

Yetki devri olacak

Tapu müdürlüklerinin görev ve yetkileri, ilçenin gelişmişlik durumu, nüfus yapısı ve tapu işlemi hacmi dikkate alınarak, başka tapu müdürlüğüne devredilebilecek. Başka ülke ve illerde bulunan Türk vatandaşları ilgili tapu müdürlüğüne gitmeden bulunduğu yerden tapu işlemlerini yapabilecek.
Hürriyet