Yassıada'nın imar planı yeniden askıya çıkıyor!

Yassıada'nın imar planı yeniden askıya çıkıyor! Yassıada'nın imar planı yeniden askıya çıkıyor!

Yassıada'nın imar planı değişikliği 17 Nisan'da askıya çıkarılıyor. 16 Mayıs'ta askıdan indirilecek olan Yassıada imar planında turizm ve kültürel tesis alanları planlandı.
İstanbul Adalar İlçesi, Kınalıada Mahallesi, 156 ada, 1 sayılı parsele (Yassıada) ilişkin kıyı yapılarını da kapsayan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği İle 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği, bakanlık tarafından 23 Mart 2017 tarihinde onaylandı.


17 Nisan 2017 Pazartesi günü askıya çıkarılacak olan Yassıada imar planı değişikliği, 16 Mayıs 2017 tarihinde askıdan indirilecek. 183 bin 875 metrekare büyüklükte olan Yassıada'nın eni 185 metre, boyu 740 metre.


Yassıada'da kıyı kenar çizgisinin kara tarafında kalan alan turizm + kültürel tesis alanıolarak planlandı. Bununla birlikte alanın doğal konumu ve bölgesel iklim şartları göz önünde bulundurularak, adaya farklı büyüklüklerdeki gemilerin yanaşabilmesi için 20.007 metrekare iskele alanı önerildi.


Planlanan Turizm + Kültürel tesisi alanında yapılaşma şartları E=0.30’dur. Turizm + kültürel tesis alanında otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası yapılabilir.


Yassıada’ya ulaşım deniz yolu ile sağlandığından planda iskele alanı yer alıyor. Planlanan iskele alanında E=0.20’tir. İskele alanında tekne yanaşma yeri, bilgi edinme-bilet satış yeri, karşılama yapısı ve kafe yapılabilir.1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Notları


1- Turizm + kültürel tesis alanında; otel, bungalov, kafe, restoran, heliport alanı, park, açık hava müzesi, meydan, kütüphane, dini tesis, idari bina, müze, konferans salonu, sergi salonu, seyir terası, bilgi edinme – bilet satış yeri ve karşılama kapısı yapılabilir.


2- Turizm + kültürel tesis alanında E=0.30’dur.


3- Turizm + kültürel tesis alanında en fazla iki bodrum kat iskan edilebilir. Maksimum 1 metresi toprak altında kalmak şartıyla eğimden dolayı açığa çıkan 1. bodrum kat emsal harici olarak iskan edilecektir.


4- Liman alanları yatlara güvenli bir bağlama ve her yata doğrudan yürüyerek çıkılmasına imkân sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim, destek, konaklama, bakım ve onarım hizmetlerini sunan, rüzgâr ve deniz tesirlerinden korunmuş, işletme izin belgesi almış, turizm işletmesi belgeli kıyı yapılarıdır. Yapılaşma koşulları E=0,20 hmax:6,50’dir. Bu alanlarda tekne yanaşma yeri, bilgi edinme – bilet satış yeri, karşılama kapısı vb. yapılar da yapılabilir.


5- Planlama alanı içerisindeki İstanbul V nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.05.2010 tarih ve 2506 sayılı kararı ile tescilli taşınmaz kültür varlıkları ve diğer tescilli taşınmaz kültür varlıkları korunacaktır.


6- Yukarıdaki plan hükümleri Yassıada plan onama sınırına ait plan hükümleri olup, açıklanmayan hususlarda, 644 ve 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’un Ek 2 Maddesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile ilgili İmar Yönetmeliği hükümleri ve maddeleri geçerlidir.İmar planı ve plan notları için tıklayınızGülcihan YELKENCİ/Emlakkulisi.com