01 / 07 / 2022

Yavuzhan Yapı İnşaat Çelik Kapı Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Yavuzhan Yapı İnşaat Çelik Kapı Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sultangazi'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Oğuzhan Yılmaz tarafından kuruldu.Yavuzhan Yapı İnşaat Çelik Kapı Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sultangazi'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Oğuzhan Yılmaz tarafından kuruldu.

Yavuzhan Yapı İnşaat Çelik Kapı Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konuları başlıca şunlardır. A- YAPI İNŞAAT 1) Şirket; her türlü inşaat ve müteahhitlik işlerini yapmak, gayrimenkul almak ve satmak, kiraya vermek, her nevi inşaatın yapımında kullanılan bilcümle kaba ve ince inşaat malzemelerinin toptan ve perakende ticaretini yapmak, imalatını yapmak, bu konuda gerekli olan tesisleri, fabrika ve atelyeleri kurmak, kurulu bulunanları satın almak,kiralamak,kiraya vermek,başkasına ait arsa üzerine kat karşılığı inşaat yapmak,kendi mülkü üzerine bina inşaa edip bunları bağımsız bölüm halinde satmak,işyeri ve konut siteleri inşaa etmek,bu konuda başka firmalarla işbirliği yapmak,ferdi veya toplu konut veya işyerleri inşaa etmek, başkalarına yaptırmak, pazarlamak, inşaatın yapımında kullanılan her nevi araç,gereç,iş makineleri,ekipman ve bunların yedek parçalarını almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek,bunları yurt dışından ithal etmek,gerek özel gerçek ve tüzel kişilerin,gerekse kamuya ait inşaat işi ile ilgili açılmış ve açılacak ihalelere katılmak,inşaatın yapımında kullanılan demir,her nevi hazır beton ,çimento, kireç, kum, çakıl, tuğla, briket, asmolen, taş, mıcır, her nevi inşaatın yapımında kullanılan her nevi sıhhi tesisat, plastikten mamul malzeme,tel,çivi vs. satımını,Pazarlanmasını,depolanmasını, dağıtımını,toptan ve perakende ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak, prefabrik konut veya işyerleri inşaa etmek,almak,satmak,pazarlamak, komisyonculuğunu yapmak, inşaat ile ilgili hafriyat işleri yapmak,yaptırmak, bunlara ait makinelerin alımını, satımını, pazarlamasını, bakım ve onarımını, ithalat ve ihracatını yapmak, emlak, arsa, arazin alıp satmak, parselasyonunu yapmak,başkasına ait arsa,arazi,bina v.s. bilcümle gayrimenkulün alımını, satımını, pazarlamasını, yapmak, Hazır beton üretimi yapmak üzere beton tesisleri kurmak, beton santrali beton almak ve satmak, Maksat ve konusu ile ilgili ısıtma, Soğutma, Havalandırma ürünlerinin alım satımlarını Teknik Danışmanlığını, alt yapı çalışmasını sistem kurumlarını, Mühendislik çalışmalarını yapmak. Resmi ve gayri resmi kuruluşların ihalelerine girmek ve bu ihalelerle ilgili yeterlik belgeleri almak, başkalarına ait Müteahhitlik ve Yeterlilik belgeleri için gerekli anlaşmaları yapmak, Karne, Lisans gibi Mühendislik, Müşavirlik ve sair anlaşmaları yapmak, yaptırmak. İnşaat sanayinin ihtiyacı olan beton tesisleri ve inşaat yan sanayi ekipmanları demir, çimento, briket, tuğla, fayans, kum, çakıl, mermer ve sair bilumum inşaat malzemeleri hırdavat alet ve edevatlarının imalatını, ticaretini ithal ve ihracatını yapmak, İnşaat sektörünün tamamı ile ilgili Müteahhitlik, Müşavirlik, Mimarlık ve Mühendislik işlerini yapmak, yaptırmak. Tarla şeklindeki gayrimenkulün parselasyonu yapmak, yaptırmak, Arazi ölçümlerini ve haritalarını yapmak bu konularda danışmanlık üstlenebilmek, kat irtifakı, mat mülkiyeti, inşaat taahhüt işlerini yapmak, bu konularda, ihalelere girmek, çizim işlerini yapmak, alt yapı işlemlerini hazırlamak,Her türlü inşaat malzemesinin ithali, ihracı, transit ticaret ve pazarlamasını yapmak, Toplu ve Münfererit konuların çarşı, ticaret ve iş merkezlerinin, fabrika, sanayi tesisleri, köprü, içme suyu, baraj, gölet, kanal, kanalizasyon, tünel vb. özel ve resmi yerlere ait her türlü hafriyat işleri yapmak. Her Türlü alt yapı çalışmaları yapmak, Konusu ile ilgili araç, gereç ve makinelerin ithalat ve ihracatını yapmak. Bu konularla ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, yurt dışındaki hafriyat ile ilgili her türlü ihalelere katılmak veya alınmış ihalelere iştirak etmek bu konularda taahhütler vermek veya sözleşmeler düzenlemek, Şirket; Yurtiçinde ve dışında her nevi kara,hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır,satar,kiralar ve kiraya verir, Yurtiçinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak.Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek, Hava, deniz ve karayolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. B- ÇELİKKAPI 2) Çelik, alüminyum, ahşap, pvc, plastik, diğer madde, metal, maden, alaşım ve diğer her türlü malzemeden oluşan kapıların, pencerelerin, bunların kasalarının, kapı eşiği, panjur, merpen, tırabzan, veranda, parmaklık ve benzerlerinin imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, .Her türlü çelik kapılarda, diğer kapılarda, pencerelerde ve aksamlarında kullanılan, kapı ahşaplarının; ahşap süsleme işlemelerinin, ahşap, metal, pvc veya bunların birleştirilmesinden mamul kapı, pencere, vitrin doğrama, panjur, akordeon kapı, çerçeve gibi malların her türlü malzemeden imalatını, alım, satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, . Her türlü kapı, pencere ve doğramalarda kullanılan her nevi aksesuar, menteşe, kapı kolları, kilit çeşitleri, boya çeşitleri, kapı ve pencere contaları, düz cam, ısı cam yünü, cam köpüğü gibi tamamlayıcı malzemelerin imalatını, alım satımı ve ithalatı ve ihracatını yapmak. Her türlü kapı, pencere ve diğer aksamlarının imalatında kullanılan kapı ahşaplarının yapımı, ahşap yapımında kullanılan sunta, yaprak levha, mdf levha, suntalam, duralit, kapı levhaları gibi bütün malzemelerin; ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.