12 / 08 / 2022

Yemeniciler Turizm Yatırımları Ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Yemeniciler Turizm Yatırımları Ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi Bayrampaşa’da  100 bin TL sermaye bedeli ile Canan Parlar tarafından kuruldu.Yemeniciler Turizm Yatırımları Ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi Bayrampaşa’da  100 bin TL sermaye bedeli ile Canan Parlar tarafından kuruldu.

Yemeniciler Turizm Yatırımları Ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Madde 3 - Şirketin Kuruluş Amacı ve İştigal Konuları şunlardır; 1. Şirket, Dükkan, İşyeri, Ofis, Depo, Antrepo, Alış Veriş Merkezi, Gösteri Merkezi, Kongre Merkezi, Fuar ve Sergi Alanları, Otel, Motel, Apart Otel, Kamping, Pansiyon, Dinlenme Evi, Termal İstasyon, Plaj, Pastane, Lokanta, Bar, Kafeterya, Çay Bahçesi, Kıraathane, Nargile Salonu, Komple Turistik Tesisler, Tema Parkları, Eğlence Parkları, Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Turistik Alanlar, Otoparklar, Açık ve Kapalı Spor Salonları, Gece Kulübü, tesis ve işletmelerini, Hastane ile Arsa, Arazi, Otopark Alanları gibi yerleri; satın alabilir, satabilir, inşa eder, her türlü müteahhitlik hizmeti verir, hazır işletmeleri alır, satar, işletir, kiralar, kiraya verir veya devreder, kiraladıklarını alt kiralama yolu ile yeniden kiraya verebilir, işletir veya bunlar üzerinde işletmeler kurarak işletir. 2. Şirket, Gayrimenkuller üzerine; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, İfraz ve Tevhit işlemleri yapmak, Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti tesis etmek, İmar durumlarını çıkarmak gibi işlemleri yapar, gerektiği hallerde projelendirir, tadilat yapar veya yeniden inşa eder, 3. Şirket, Gayrimenkuller üzerine ipotek tesis eder ipotek verir; İrtifak, İntifa, Sükna, Şufa hakları, Vefa hakları ve Gayrimenkul Mükellefiyeti tesis eder, isterse Yönetim ve İşletme Planları yapar ve Yönetir ve yukarıda anılan tüm bu hakları satar, kiralar veya işletir. 4. Şirket, gerek yurt içi gerekse yurtdışından mümessillik, acentelik, vekillik alır, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurar, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek gibi işleri yapar, bu konular ile ilgili taahhüt işleri ithalat ve ihracat yapar. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurar, işletir, devir eder ve devir alır, bu acente ve acentelikleri devreder, satar ve/veya kiralar. Daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurar, işletir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapar, gezi turları düzenler, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satar, bunlara ilişkin rezervasyonları yapar ve yaptırır, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapar. Kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapar, satın alır ve satar. Tüm bu konularla ile ilgili ihalelere girebilir. 5. Ulusal ve uluslararası sanatsal organizasyonlar düzenler. Bu alanlarda etkinliklerde bulunur. Resim heykel, seramik, fotoğraf, film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenler. Her türlü gösteri, konser ve show programları, gösteriler, organizasyonlar ve eğlence programları, tanıtım, sanat ve spor etkinlikleri düzenler, bu faaliyetler için gerekli alanları kiralar ya da uhdesinde bulunan alanları bu amaçlar için başka şirketlere uzun ya da kısa süreli kiraya verir. 6. Şirket, her nevi sınai, mali, ticari ve idari tasarruflarda bulunabilir. Yurtiçi ve Yurtdışında üretilen, her türlü ilk madde malzeme, hammadde, yarı mamul, mamul sanayi ve ticari ürünlerin, hediyelik eşya ve turistik eşyaların ve gıda da dahil bilumum ticari malın toptan ve perakende ilk el veya ikinci el alımı, satımı, e-ticareti, ithalatı ve ihracatını yapar. 7. Yasal mevzuatın gerektirdiği izinleri almak şartıyla, yurtdışı ve/veya yurtiçinde depo ve/veya antrepolar inşa edebilir, işletebilir ve bu konuyla ilgili gerekli hizmetleri verir. Yurtdışı ve/veya yurtiçinde kurulu depo ve/veya antrepoların bir bölümünü kiralamak, kiraya vermek ya da müşteri talepleri doğrultusunda gerekli depolama ve saklama hizmetlerini sağlamaya yönelik depolama faaliyetlerini yapar. 9- Toptan ve perakende gıda satışı yapar, bu konu ile iştigal eden şirketlere kısa ve/veya uzun süreli alan kiralar, 10- Şirket, amaç ve konusunun gerektirdiği işler için yerli yahut yabancı personel çalıştırabilir. İstihdam bürolarından veya başka firmalardan yasal mevzuata uygun olarak kiralama yoluyla işçi istihdamı sağlayabilir, aynı şekilde başka firmalara personel kiralayabilir. 11- Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak satış, toplantı (Grup Satışı) mesafeli satış yapar, organize eder, yönetir, denetler, e-ticaret sitesi kurar, konusu ile ilgili danışmanlık ve servis verebilir. 12- Şirket, konusu ile ilgili olarak her türlü kara hava ve deniz araçları alır satar kiralar kendi adına tescil eder bu araçları kiralar veya kiraya verir işletir ve bunların alım satımına kiralanmasına aracılık eder. Garaj, otopark ve nakil vasıtaları terminal işletmeciliği oto yedek parçası ithali ihracı ve dahili ticareti ile iştigal eder. Bayilik anlaşmaları yapar şirket bu nakil vasıtaları üzerinde rehin alır rehin verir veya bu haklarını bir başkasına devir edebilir. 13- Şirket, her türlü hazine bonosu devlet tahvil ve hisse senedi gibi menkul değerleri (aracılık yapmamak üzere) alır portföy oluşturur veya satar. 14- Şirket, iktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği ticari ve sınai vs. iş ve işlemleri sonuçlandırabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle işletme adı patent ihtira beratı marka know-how gibi sınai hakları iktisap edebilir. Bu hakları kendisi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.