Yenimahalle Yuva Mahallesi imar planı 2 Haziran'da askıda!

Yenimahalle Yuva Mahallesi imar planı 2 Haziran'da askıda!Ankara Yenimahalle İlçesi 43036 ada 1 sayılı parselin bir kısmının kullanım kararının değiştirilmesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 2 Haziran'da askıya çıkacak...Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11 Mayıs 2015 gün ve 908 sayılı kararı ile onaylanan, Yenimahalle İlçesi 43036 ada 1 sayılı parselin bir kısmının kullanım kararının değiştirilmesine ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 2 Haziran 2015 Salı günü askıya çıkacak. İmar planı 2 Temmuz 2015 tarihinde askıdan inecek.İmar planı için tıklayınız