Yeşil binalar için düğmeye basıldı!

Yeşil binalar için düğmeye basıldı!

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Peki nedir bu Yeşil Sertifika Yönetmeliği ve nasıl alınır?


"Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği" bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği ile, binaların çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması ve bunların değerlendirilip belgelendirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.


Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği nedir?

Yürürlüğe giren yönetmelik, bina ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulmasına, değerlendirme ve belgelendirme sürecinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleniyor. Yönetmelik, mevcut ve yeni binalar ile yerleşmelerin teknik özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak, çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarının ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesini ve belgelendirilmesini kapsıyor.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliğie ilişkin değerlendirme klavuzu yayımlayacak. Klavuz ile yerleşmelerin belgelendirilmesine ilişkin performans ölçütleri ve bunların ağırlık yüzdeleri tayin edilecek.


Değerlendirme kuruluşu olmak için başvuru yapanlardan komisyon incelemesi sonucunda yetkinliğe haiz olduğunu tespit edilen kuruluşlara yetki belgesi verilecek. 


Yeşil sertifika nasıl alınır?

Yeşil sertifika almak isteyenler, yeşil sertifika uzmanı aracılığı ile Bakanlıkça yetkilendirilen değerlendirme kuruluşuna müracaat edecek. Değerlendirme kuruluşu, yeşil sertifika değerlendirme puanlamasına göre işlem yapacak. Yeşil sertifika almak isteğe bağlı olacak. Değerlendirme kuruluşları, Bakanlığa karşı hukuken sorumlu olacak.


Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler, YeS-TR'de gerçekleştirilecek.


Öte yandan, bu yönetmeliğin yayınlanmasıyla 8 Aralık 2014 tarihli ve 29199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

 

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği!