Yeşil Evler Gayrimenkul Limited Şirketi kuruldu!


Yeşil Evler Gayrimenkul Limited  Şirketi  Büyükçekmece’de  1 milyon TL sermaye bedeli  ile Abdulhadı Tabba tarafından kuruldu.Yeşil Evler Gayrimenkul Limited  Şirketi  Büyükçekmece’de  1 milyon TL sermaye bedeli  ile Abdulhadı Tabba tarafından kuruldu.

Yeşil Evler Gayrimenkul Limited Şirketi konusu:
1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 15. Yapılmış olan evlere veya yeni yapılanlara akıllı ev sistemleri kurar. 16. Gayrimenkul projeleri geliştirir ve bu projelere danışmanlık yapar. 17. Yürürlükteki ithalat-ihracat mevzuatının müsaade ettiği her türlü malın ithalat, ihracat, alım ve satımını yapmak. 18. Şirket konuları ile ilgili olarak, temsilcilik, distribütörlük, bayilik, acentecilik, franchise ve franchising verebilir, alabilir, lisansörlük yapabilir, konularıyla ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurabilir ve kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, faaliyetleri için faydalı ve lüzumlu know-how royalt anlaşmaları, izin, ruhsatname, ihtira beratları, patent, lisans, imtiyaz, marka ve emsali gibi gayri maddi hakları istihsal ve iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara kısmen ya da tamamen kiralayabilir, devir edebilir, bunlar için gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirket ihtiyacı için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, bunlar için her türlü tasarruflarda bulunabilir. Şirket aracılık niteliğinde olmamak şartıyla hisse senedi, tahvil ve kar ortaklığı belgesi gibi menkul kıymetleri satın alabilir. Ve gerektiğinde bunları satabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek maksadıyla kara, deniz, hava tasıma araçları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul mal iktisap etmek, satmak, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tecil etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, başkalarının gayrimenkulü üzerinde de şirket lehine ipotek tesis ettirebilir ve gerektiğinde bunların fekkini yaptırabilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık rehin ve ipotek alabilir ve bu ipotekleri kaldırabilir, bütün bunların tapu tescilini yaptırabilir.

Adres: YAKUPLU MH.HÜRRİYET BL.SKYPORT SİTESİ BLOK NO.1/151 BEYLİKDÜZÜ