09 / 08 / 2022

Yeşil GYO Elexia'dan 20.1 milyon TL'lik bağımsız bölüm satışı!

Yeşil GYO Elexia'dan 20.1 milyon TL'lik bağımsız bölüm satışı!

Yeşil GYO'nun Elexia projesindeki 1.522 metrekarelik 26 adet bağımsız bölümün Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye 20 milyon 130 bin TL bedelle satımına ve bu satıştan elde edilecek gelirle şirketin cari hesap borçlarının karşılanmasına karar verildi. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) maddi duran varlık satımı hakkında açıklama yaptı. 

Yeşil GYO Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 6087 ada, 13 parsel sayısında kayıtlı ELEXIA isimli Projesi'ndeki 1.522 metrekarelik 26 adet bağımsız bölümün Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye KDV hariç toplam 20 milyon 130 bin TL bedelle satımına ve bu satıştan elde edilecek gelirle şirketin cari hesap borçlarının karşılanmasına karar verildi. 

Yeşil GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün almış olduğu karar ile;

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 6087 Ada, 13 Parsel sayısında kayıtlı ELEXIA isimli Projesi'ndeki 1.522 m2'lik 26 adet bağımsız bölümün Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'ye KDV hariç toplam 20.130.000 TL bedelle satımına ve bu satıştan elde edilecek gelirle şirketin cari hesap borçlarının karşılanmasına,

Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre; 

a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 0,90 

b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 8,39

c) Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %76,59 olup, 

Yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetlerine olan olumlu katkısı açısından, yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, karar verilmiştir. Yapılacak işlemle ilgili olarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri olumlu görüş vermiş olup karara herhangi bir muhalefet şerhi düşülmemiştir.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.