25 / 05 / 2022

Yeşil GYO, Innovia 2'deki 17 konutu 6.7 milyon TL'ye sattı!

Yeşil GYO, Innovia 2'deki 17 konutu 6.7 milyon TL'ye sattı!

Yeşil GYO, Innovia 2 projesindeki 17 adet konut niteliğinde bağımsız bölümün, tapu kayıt ve stok farklılıklarının giderilmesini teminen Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'ye  KDV hariç toplam  6 milyon 757 bin 442 TL bedelle satılmasına karar verdi.Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), maddi duran varlık satımı hakkında açıklama yaptı. 

Yeşil GYO İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 2949 Ada, 7 Parselde kayıtlı "Innovia 1" 2947 ada 54 nolu parselde yer alan Innnovia 2 adıyla maruf Proje'de Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından KDV hariç 6 milyon 757 bin 442 TL olarak değerlemesi yapılan tahsisli alanlar dahil brüt 2 bin 307 metrekarelik 17 adet konut niteliğinde bağımsız bölümün, tapu kayıt ve stok farklılıklarının giderilmesini teminen Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'ye  KDV hariç toplam  6 milyon 757 bin 442 TL bedelle satılmasına karar verdi.

Yeşil GYO'nun KAP açıklaması:
Şirket Yönetim kurulumuz bugğün aldığı kararla;
İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 2949 Ada, 7 Parselde kayıtlı "Innovia 1" 2947 ada 54 nolu parselde yer alan Innnovia 2 adıyla maruf Proje'de Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından KDV hariç 6.757.442 TL olarak değerlemesi yapılan tahsisli alanlar dahil brüt 2.307 m2lik 17 adet konut niteliğinde bağımsız bölümün, tapu kayıt ve stok farklılıklarının giderilmesini teminen Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'ye  KDV hariç toplam  6.757.442 TL bedelle satımına, 

Söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre; 
a)  Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 0,30 
b)  Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 5,08
c)  Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı %0,60 olup, 
Yapılacak işleminin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %50 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, 
Karar verilmiştir.  Kamuoyunun bilgilerine sunarız.