09 / 08 / 2022

Yeşil GYO, İnnovia 2'den 69 milyon TL'ye bağımsız bölüm aldı!

Yeşil GYO, İnnovia 2'den 69 milyon TL'ye bağımsız bölüm aldı!

Yeşil GYO, İnnovia 2 projesinde 7.036,29 metrekarelik ticari bağımsız bölümün Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'den KDV hariç 68 milyon 925 bin TL bedelle satın alınmasına karar verildi.  Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) maddi duran varlık alımı hakkında açıklama yaptı. 

Yeşil GYO Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, İnnovia 2 projesinde kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2949 ada 48-49-50-51-52 ve 54 parsellerdeki 21 adet, 7.036,29 metrekarelik ticari bağımsız bölümün Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'den KDV hariç 68 milyon 925 bin TL bedelle alımına, söz konusu alım işleminin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre; tebliğin 6. maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, alım tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı yüzde 3,08, tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı yüzde 21,61, devralınacak mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı yüzde 262,26 olup, yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde yüzde 75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, katılanların Oy birliği ile karar verildi.

Yeşil GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, bugün almış olduğu kararla; 

İnnovia 2 projesinde kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2949 ada 48-49-50-51-52 ve 54 parsellerdeki 21 adet, 7.036,29 m2'lik ticari bağımsız bölümün Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'den KDV hariç 68.925.000 TL bedelle alımına, söz konusu alım işleminin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre;

a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, alım tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 3,08

b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 21,61

c) Devralınacak mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı % 262,26 olup,

Yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz