15 / 08 / 2022

Yeşil GYO kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,19!

Yeşil GYO kurumsal yönetim derecelendirme notu 9,19!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 17 Nisan 2015 tarihinde 9,18 olarak belirlenmiş olan kurumsal yönetim derecelendirme notu bugün itibari ile, bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 9,19 olarak güncellenmiştir.Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 17 Nisan 2015 tarihinde 9,18 olarak belirlenmiş olan kurumsal yönetim derecelendirme notu bugün itibari ile, bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 9,19 olarak güncellenmiştir.


Açıklama: 

Şirketimizin 17.04.2015 tarihinde 9,18 olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 18.04.2016 tarihinde, bir yıl süreyle geçerli olmak üzere 9,19 olarak güncellenmiştir.

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. derecelendirme çalışmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni baz alan metodolojisini kullanmıştır. 

Şirketimiz'in kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki isteklilik ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmeler göz önüne alınarak, Şirketimiz'in kurumsal yönetim derecelendirme notu aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:


ANA BAŞLIK NOTLARI


Pay Sahipleri                                        90,41

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık          95,67

Menfaat Sahipleri                                 92,28

Yönetim Kurulu                                     90,04


Toplam                                                 91,87


Derecelendirme raporu ekte olup, ayrıca internet sitemizde de yayınlanacaktır. (www.yesilgyo.com


Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Dosya için tıklayın