Yeşil GYO'dan ilk 3 ayda 54.3 milyon TL'lik satış!

Yeşil GYO'dan ilk 3 ayda 54.3 milyon TL'lik satış!Yeşil GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı.


Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'da (KAP) sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı.
 
Yeşil GYO'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 31 Mart 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı.

1.8 milyar TL'lik özkaynak
Şirketin finansal raporuna göre, 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 döneminde, toplam özkaynağı 1 milyar 805 milyon 789 bin 459 TL oldu.

3 aylık hasılat 54.3 milyon TL
Yeşil GYO'nun 1 Ocak 2021- 31 Mart 2021 tarihlerinde satış hasılatı 54 milyon 389 bin 537 TL olarak gerçekleşti. Şirketin dönem karı ve zararı 3 aylık dönem içerisinde 48 milyon 838 bin 446 TL olarak açıklandı.

Yeşil GYO

Yeşil GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 

KARAR TARİHİ:  09/06/2021 

KARAR SAYISI:  2021/10

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 09/06/2021 tarih ve 2021/10 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporları tarafımızdan incelenmiş olup, 

Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 

-Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

-Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 

Saygılarımızla...

Finansal rapor için tıklayın

Faaliyet raporu için tıklayın